Netværk

Netværk handler om gode relationer, der på sigt kan åbne døre. Et godt overblik over dit netværk kan gøre dine muligheder mere synlige.

Et godt redskab i jobsøgningen kan være at kortlægge dit netværk. Her kan du inddrage både personerne tættest på dig (familie og venner) samt de mere perifere bekendtskaber (gamle skolekammerater, tidligere kolleger, interessefæller m.fl.).

Undersøgelser har vist, at det er i den sidste gruppe, der er mest at hente. Overvej derfor, om du ikke nu skal genoptage kontakten med nogle af de mennesker, du med årene er gledet lidt væk fra.

Hjælpen skal gå begge veje

Du kan ikke forvente, at folk i dit netværk kan skaffe dig et job. Men ved at spørge dem til råds og ved selv at være til rådighed for dem, styrker du muligheden for, at de vil stå inde for dig og lægge et godt ord ind for dig, hvis muligheden skulle byde sig.
Det handler kort sagt om at skabe værdi for andre. Derfor skal du være indstillet på både at modtage og give i de relationer, du indgår i.

LÆS OGSÅ: https://aka.dk/nyheder/2019/slip-tanken-om-et-kampe-netvark/

Netværk tager tid

Du må være tålmodig med dit netværk. Det er ikke til at vide, hvornår en af dine kontakter pludselig kan åbne en dør for dig. Så bevar roen, og vær noget for andre.

Sørg for at holde kontakten – for eksempel på de sociale medier – og undgå at alt, du taler om, handler om din jagt på jobbet.

Netværk handler om at skabe gode relationer, der gør, at folk får lyst til at hjælpe dig.

Tilbage til oversigt