Genoptagelse af sager om dagpenge

Højesteret afgjorde den 30. april 2019 en sag om arbejdsløshedsdagpenge og ophør af selvstændig virksomhed, der har medført ændring af praksis for ophør med selvstændig virksomhed.

Dommen gik ud på, at det ikke kunne gøres til en generel betingelse for dokumentation på ophør med den selvstændige virksomhed, at den faste ejendom, hvorfra virksomheden blev drevet, var solgt eller udlejet. Sager, hvor dette har været en del af begrundelsen, kan derfor ændres med tilbagevirkende kraft.

Fik du en afgørelse om dagpenge efter ophør med selvstændig virksomhed i perioden den 30. april 2016 til den 30. april 2019, og har du ikke klaget over afgørelsen, kan du få en ny behandling af din sag. Mener du, at du kan være omfattet af en forkert afgørelse på baggrund af ovennævnte praksis på område, kan du kontakte os og få genbehandlet din sag.