Du vil vide noget om dagpengereformen

2017 er året for en ny dagpengereform. En del af reformen er allerede trådt i kraft 2. januar, mens den anden og mere omfattende del træder i kraft til sommer den 1. juli.

De regler, som trådte i kraft 2. januar, kan du læse om her på hjemmesiden:

 

Beskæftigelsesministeriet har udgivet to brochurer om dagpengereformen:

 

Fra 1. juli 2017 kommer der flere nye regler om dagpenge, som du kan få en kort introduktion til i de følgende punkter. Vi skriver i god tid til de medlemmer, hvor de nye regler får betydning:

Ret til dagpenge på baggrund af indkomst

I dag er det dine arbejdstimer, der er afgørende for, om du kan få ret til dagpenge. Fra 1. juli 2017 er det din indkomst, der bliver afgørende. Du skal have haft en samlet indtægt på mindst 223.428 kr. inden for de sidste 3 år, før du blev ledig. Du kan dog kun medregne løn for 18.619 kr.pr. måned.

Har du allerede ret til dagpenge før 1. juli 2017, så er det fortsat dine arbejdstimer, der er afgørende for, om du kan genoptjene ret til en ny periode med dagpenge.

Ret til og forbrug af dagpenge tælles i timer

I dag får du ret til dagpenge i 104 uger (svarer til 2 år) uger inden for en 3-årig periode. Fra 1. juli 2017 får du ret til dagpenge i 3.848 timer (svarer til 2 år), og du forbruger kun af din ret med det antal timer, du fået udbetalt.

Dagpenge udbetales månedsvis

I dag får du dagpenge for 4 eller 5 uger ad gangen. Fra 1. juli 2017 bliver dagpengene udbetalt for en hel måned ad gangen. Udbetalingen vil være ens, uanset om det er en kort måned som februar eller en lang måned som juli. Fuldtidsforsikrede vil få dagpenge for op til 160,33 timer om måneden, som også er timetallet for almindelige fuldtidsansatte.

Beregning af dagpengesats på baggrund af 12 måneders arbejde

I dag beregner vi din dagpengesats på baggrund af din indkomst de sidste 3 måneder. Fremover vil beregningen ske på baggrund af de 12 måneder med højest indtægt inden for en periode på 24 måneder.

Nedsat udbetaling og afkortning af perioden med dagpenge

Hver 4. måned bliver udbetalingen af dagpenge nedsat med 1 dags dagpenge, hvis du ikke har haft mindst 148 timers arbejde i perioden. 

Har du fået dagpenge i sammenlagt 4 år inden for de seneste 8 år, bliver den 2-årige dagpengeperiode forkortet med 1 måned