Du bliver forælder

Hvis du bliver forælder og er ledig som nyuddannet, vil din sats for dagpengene blive højere.

Vi får automatisk besked om, at du er blevet forælder – eller såkaldt forsørger. Derefter vil du blive bedt om at bekræfte din forsørgerstatus på ydelseskortet, og vi kan udbetale dagpengene med den højere sats. Dukker bekræftelsen ikke op på ydelseskortet, skal du kontakte os. 

Du bliver også forsørger, når du adopterer et barn.

Forsørgerpligten ophører, når dit barn fylder 18 år, eller hvis dit barn bliver gift eller selv får børn. Forsørgerpligten er ikke afhængig af om barnet bor hos dig. Flytter dit barn til et andet land, kan det dog få indflydelse. I det tilfælde vil vi bede dig om at kontakte os.

Se de gældende satser