Iværksætteri

Er du ledig dagpengemodtager, har du mulighed for at starte din egen selvstændige virksomhed, mens du modtager supplerende dagpenge.

Der er ikke noget krav om, hvornår på dagen arbejdet skal udføres, ligesom du også sagtens i perioder kan arbejde op til fuld tid i virksomheden.

Derudover må du også gerne starte egen virksomhed op med supplerende dagpenge med det formål at kunne leve af virksomhedens indtægter på et senere tidspunkt.

Det er dog en betingelse, at du fortsat er jobsøgende, herunder at du sender jobansøgninger og står tilmeldt som jobsøgende hos jobcenteret samt at du fortsat står til rådighed for arbejdsmarkedet på fuld tid og kan varetage et fuldtidsarbejde som lønmodtager med dags varsel.  

Opstart af selvstændig virksomhed

Hvis din idé til virksomhed ikke umiddelbart ser ud til at kunne give dig en fast indtægt, du kan leve af, kan det være en god idé at køre virksomheden som bibeskæftigelse og samtidig modtage supplerende dagpenge

Hvor længe kan du få supplerende dagpenge

Hvis du ønsker at starte egen virksomhed mens du modtager dagpenge, kan du få supplerende dagpenge i 30 uger. Du forbruger af de 30 uger for hver uge, du modtager ydelser fra A-kassen. Derudover forbruger du også af de 30 uger, hvis du har lønarbejde på nedsat tid

Timer du anvender i din virksomhed, vil blive modregnet i dine dagpenge 1:1. Til gengæld vil du ikke blive modregnet i dine dagpenge, hvis du begynder at tjene penge i din virksomhed.

Gå ”all in”

Hvis du satser på dit projekt, og ønsker at gå ”all in” og sige nej tak til arbejdsløshedsdagpenge, skal du være opmærksom på, om du evt. skal ophøre med virksomheden, hvis du på et senere tidspunkt ønsker at søge om dagpenge. Du skal som udgangspunkt kun ophøre med virksomheden, hvis du skal opfylde et nyt indkomstkrav for ret til dagpenge og ikke har haft lønmodtagerarbejde i perioden forud for din ledighed.

Læs mere

Du kan læse meget mere om reglerne her og du er også meget velkommen til at kontakte vores forsikringsafdeling for yderligere vejledning i reglerne.

Derudover tilbyder vi også workshops om iværksætteri samt i reglerne for selvstændige og freelancere. Du kan tilmelde dig workshops fra din selvbetjening.