Meld dig ind og vind

Vi ved godt, at du er mere interesseret i en fed musikoplevelse end i en a-kasse.

Meld dig ind som gratis studiemedlem inden 10. maj og deltag i konkurrencen om 2 stk. Northside partoutbilletter til en værdi af 3.090,- kr.

Konkurrencebetingelser

Vi trækker lod blandt nye studiemedlemmer, der har meldt sig ind mellem d. 1. april og 10. maj. Det er gratis at melde sig ind, ligesom medlemskabet og alle de tilbud vi har til vores studiemedlemmer er gratis. Lodtrækningen finder sted d. 11. maj og vinderen får direkte besked.

Præmierne har en værdi af 3.090,- kr. og kan ikke byttes til kontanter. De oplysninger du giver, indhentes og videregives kun i det omfang det har betydning for dit medlemskab i Akademikernes A-kasse samt til lodtrækning og henvendelse i forbindelse med udlevering af præmie. Hvis vi ikke kan få kontakt med vinderen inden d. 17. maj 2017, bliver vinderloddet lagt tilbage i puljen, og en ny vinder bliver trukket efter samme princip (tilfældighedsprincippet). 

Hvorfor skal du melde dig gratis ind i Akademikernes A-kasse?

Vi ved godt, at du som studerende har rigtigt mange ting i hovedet. Og at en a-kasse som regel ikke er en af dem. Derfor har vi gjort det let og hurtigt for dig at melde dig ind. Og det bliver du glad for. Det er bl.a. os, der udbetaler dagpenge, hvis du efter studiet skulle få brug for det i en periode.

Vi hjælper med CV og ansøgning

Vores konsulenter har set rigtigt mange CVer og ansøgninger, og de ved, hvad der virker. Som medlem kan du altid få et CV- og ansøgningstjek, så begge dele står knivskarpt, når du søger studiejobs

 

Vi matcher vores medlemmer med studiejobs 

Vi har kontakt til flere af de helt store virksomheder i erhvervslivet. Det betyder, at vi ofte opsporer jobs, som vi matcher med vores ledige medlemmer. Både fuldtidsstillinger og studiejobs.

Gratis fordele

Bliv over 13.000 kr. rigere ved at være medlem i min. et år

Har du været medlem af din a-kasse i mere end et år, før du afslutter studiet, har du mulighed for at få dagpenge fra dag ét. Det er over 13.000 kr. i dagpenge, som du går glip af, hvis du melder dig ind senere.

Vi tilbyder også gratis kurser, der forbereder dig til eksamen og jobmarkedet. Det er kurser i:

Eksamensteknik
Styrk din eksamensteknik og optimér din præstation.

Præsentationsteknik
Styrk din mundtlige præsentation og bliv en troværdig formidler.

Skab dit eget studiejob
Sådan sætter du din faglighed og dine kompetencer i spil.

Derudover inviterer vi til andre faglige events og workshops.

Tjen 13.000 kr. ved at være medlem i min. et år

Har du været medlem af din a-kasse i mere end et år, før du afslutter studiet, har du mulighed for at få dagpenge fra dag ét. Det er over 13.000 kr. i dagpenge, som du går glip af, hvis du melder dig ind senere.

FAQ for studerende

Se de mest typiske spørgsmål og svar vedrørende studiemedlemskabet. 

 

Hvornår er medlemskabet gratis, og hvad sker der når du dimitterer?

Skal jeg gøre noget igen, når jeg dimitterer / bliver færdig med min uddannelse?

Ja. Ellers kan du ikke nå at optjene det såkaldte medlemskrav og får derfor ikke umiddelbart ret til dagpenge, før den normale karensperiode på 1 måned fra afslutningen af uddannelsen. Dermed mister du 1 måned.

Kan jeg maksimalt være gratis studiemedlem i 5 år?

Ja. Reglerne foreskriver, at du maksimalt kan være kontingentfritaget i 5 år. Med andre ord – er du lige startet på uddannelsen og forventer at skulle læse mere end 5 år, bør du vente med at melde dig ind.

Hvad betyder det, at jeg højest må tjene 220.740 kr. om året?

Indtægtskravet beregnes som et gennemsnit af din indkomst før skat over 12 måneder.

Du kan derfor godt tjene mere i nogle måneder, hvis du tjener mindre i andre måneder. Du skal være opmærksom på, at al skattepligtig indkomst tæller med. Indtægter i form af renter og lån eller lignende skal dog IKKE tælles med.

Eksempel på beregning af indtægt:

Hvis du påbegynder dit fuldtidsarbejde inden du har afsluttet din uddannelse, skal du være opmærksom på, at du er underlagt samme indtægtsgrænse, som hvis du var gratis studiemedlem. Det selvom du begynder at betale kontingent. Du skal også være opmærksom, hvis du har en høj indtjening ved siden af din SU, bortfalder indtægtsgrænsen nemlig først når uddannelsen er gennemført og afsluttet.

Om du har tjent for meget bliver ikke opgjort pr. kalender år, men i stedet pr. år du er fritaget for kontingent. Indtjeningsåret følger i den forbindelse din indmeldelsesdato.

Er du for eksempel indmeldt 22. oktober 2014 er dit første indtjenings år – i forhold til din fritagelse for kontingent – fra 22. oktober 2014 til 21. oktober 2015. Andet år er fra 22. oktober 2015 til og med 21. oktober 2016 osv. Afslutter du din uddannelse midt i perioden, forholder vi os ikke til den indtjening, som ligger efter den dag, hvor du afslutter din uddannelse.

Lad os antage, at du har tjent for meget i perioden 22. oktober 2014 til 21. oktober 2015. Du har således ikke opfyldt én af betingelserne for at være gratis studiemedlem, hvorfor du skal betale kontingent for hele perioden. Det påvirker dog ikke perioderne før 22. oktober 2014 eller efter 21. oktober 2015, hvis du i disse perioder ikke overstiger indtægtsgrænsen.

Her kan du se, hvad du maksimalt må tjene i gennemsnit pr. måned

Jeg er studiemedlem, men er droppet ud af mit studium. Skal jeg så betale noget tilbage til jer?

Hvis du stopper med dit studium, skal du først og fremmest give os besked om, fra hvilken dato du ikke længere er indskrevet på studiet, da du ikke længere er berettiget til fritagelse for kontingent. Det gør du ved at sende en besked til os, når du er logget på aka.dk. Herefter vil du begynde at betale kontingent til Akademikernes A-kasse fra den dato, hvor du ikke længere er studieaktiv.Tager du orlov fra din uddannelse kan du fortsat være gratis studiemedlem, hvis du er tilmeldt din uddannelse. Vær dog opmærksom på de generelle betingelser der gælder for dit gratis medlemskab. Fx at der er en grænse for, hvad du må tjene, mens du er gratis studiemedlem.

Hvis du stopper med dit studium, inden du dimitterer, kan du ikke modtage dagpenge fra Akademikernes A-kasse, hvis ikke du har været medlem og opnået ret til dagpenge på baggrund af din bacheloruddannelse.

Hvis ikke du har opnået ret til dagpenge på baggrund af en tidligere afsluttet uddannelse, skal du have være medlem 1 år og haft fuldtidsarbejde i 1 år for at opnå ret til dagpenge.

Skal jeg være under 30 år, når jeg bliver færdig med uddannelsen?

Ja. Hvis du skal kunne opnå, at medlemskabet har været gratis hele vejen, indtil du bliver færdig med uddannelsen (og slippe for kontingentet på 3.804 kr. om året – som deltidsforsikret - se næste spørgsmål-svar).

Hvad sker der, hvis jeg fylder 30 år under uddannelsen?

Så skal du sandsynligvis til at betale kontingent, fra du fylder 30 år. Men kun som deltidsforsikret.

Og det vil uden tvivl kunne betale sig for dig, da du fortsat vil slippe for karensperioden og vil få ret til dagpenge fra dag 1. Kontakt endelig Akademikernes A-kasse, og hør mere til dine muligheder.

For at blive deltidsforsikret skal du dog huske at logge på aka.dk og skrive til os, at du gerne vil deltidsforsikres, da vi tidligst kan registrere din deltidsforsikring fra den dag, hvor du skriftligt anmoder om det.

Kan jeg blive gratis studiemedlem, mens jeg skriver en ph.d.?

Nej. En ph.d. er at betragte som lønarbejde – ikke et studium.

Hvad hvis jeg holder orlov fra mit studie?

Hvis du stopper med dit studium eller holder orlov, så opfylder du desværre ikke betingelserne for at være fritaget for at betale kontingent. Du skal derfor først og fremmest give os besked om, fra hvilken dato du ikke længere er indskrevet på studiet. Det gør du ved at sende en besked til os, når du er logget på aka.dk. Herefter vil du begynde at betale kontingent til Akademikernes A-kasse fra den dato, hvor du ikke længere er studieaktiv.

Jeg opfylder ikke betingelserne for gratis studiemedlemskab – hvad så?

Selv om du ikke kan blive optaget i Akademikernes A-kasse som gratis studiemedlem, kan det måske alligevel godt betale sig for dig at søge om optagelse i "AKA". Selv om du kommer til at skulle betale kontingent – som deltidsforsikret.

Med et medlemskab af Akademikernes A-kasse vil du nemlig kunne få dagpenge fra dag 1 efter endt uddannelse. Du slipper altså for at vente en måned på at få dagpenge. På den måde tjener du min. 13.000 kr., hvilket muligvis godt kan betale sig sammenlignet med, hvad du skal betale i kontingent.


Hvornår skal du melde dig ind?

Hvad vil det sige, at jeg ”tjener” min. 13.000 kr., hvis jeg melder mig ind mindst 1 år, før jeg dimitterer?

Det betyder, at du bliver dagpengeberettiget dagen efter, du har afsluttet din uddannelse.

Normalt er du først berettiget 1 måned efter du har afsluttet sin uddannelse (karensperioden). Derfor ”tjener” du min. 13.000 kr. ved at melde sig ind mindst 1 år før, du afslutter uddannelsen.

Hvis jeg ikke har fået meldt mig ind mindst 1 år før, jeg afslutter min uddannelse som gratis studiemedlem, er det så for sent?

Har du være studiemedlem i mindre end 1 år, inden du afslutter dit studium, vil du først have ret til dagpenge, når du har haft 1 års medlemskab – dog senest 1 måned efter afslutningen af din uddannelse. Du kan derfor godt melde dig ind som studerende, selvom du har mindre end 1 år tilbage af din uddannelse. I dette tilfælde er fordelen, at vi minder dig om, hvad du skal gøre for at opnå ret til dagpenge, efter du afslutter din uddannelse.

Hvis du har mindre end 2 måneder tilbage af din uddannelse, skal du dog ikke melde dig ind som studerende. Så skal du bare huske at melde sig ind som nyuddannet senest 14 dage efter, du har afsluttet din uddannelse, dog tidligst når du kender den faktiske dato for afslutningen af din uddannelse. Retten til dagpenge vil så indtræde 1 måned efter (karensperioden), du har afsluttet uddannelsen – typisk hvor man har været oppe og forsvare sit afgangsprojekt eller modtaget sin karakter, hvis man ikke skal forsvare afgangsprojektet.

Vil du benytte dig af denne mulighed, skal du søge om optagelse som "nyuddannet", når du melder dig ind.


Hvad med din nationalitet og bopæl?

Skal jeg have bopæl i Danmark, inden jeg begynder uddannelsen?

Ja. Som minimum bare dagen før, du starter på uddannelsen, skal du have bopæl i Danmark.

Jeg er udenlandsk studerende, der har fået meritoverførsel - kan jeg få dagpenge?

Du skal være opmærksom på, at hvis du er udenlandsk studerende, der har fået meritoverførsel til at afkorte din bachelor- eller kandidatuddannelse her i Danmark – eller ikke nødvendigvis deltager i samtlige eksaminer/kurser her i Danmark – kan det betyde, at du ikke vil opfylde betingelserne for ret til dagpenge som nyuddannet.

Hvis du har fået merit, anbefaler vi derfor, at du kontakter os for yderligere vejledning i forhold til netop din situation.

Skal jeg have varig opholds- og arbejdstilladelse i Danmark for at blive optaget?

Nej. Men er du ikke dansk statsborger, kan opholds- og arbejdstilladelse efter endt uddannelse, have betydning for, om du overhovedet kan få udbetalt dagpenge. EU-borgere undtaget.

Jeg er studerende og EU-borger – giver det så nogen mening med det gratis studiemedlemskab?

Ja! For så har du som udgangspunkt en opholds- og arbejdstilladelse i mindst 6 måneder – og dermed ret til dagpenge efter endt studium.

Jeg er studerende – og IKKE EU-borger - bør jeg blive medlem af Akademikernes A-kasse?

Så giver det sandsynligvis ingen mening i og med, at du desværre ikke har de fornødne opholds- og arbejdstilladelser til at blive i landet efter studiet. Udlændingeservice vil typisk kunne hjælpe dig med at svare på det spørgsmål.

Ja tak, jeg vil gerne meldes ind som gratis studiemedlem