6. feb 2017

Begyndelsen på en præstekarriere

Regnar Møller Nielsen er præst i Marstal på Ærø. Det har han været i snart 2 år. Men før han nåede dertil, var han ansat i et fængsel og havde også en tid som ledig. Begge oplevelser har givet ham indblik i glæderne og udfordringerne ved livet og karrieren som præst.

Af Martin Ellermann (mae@aka.dk)

I forbindelse med at Regnar Møller Nielsen blev færdig med sin kandidateksamen og pastoralseminariet, hørte han fra en medstuderende om muligheden for at få praktisk erfaring i Vestre Fængsel. Han søgte ind på ordningen, blev optaget og fik på den måde en unik mulighed for at yde åndelig førstehjælp til fængslets indsatte.

”Det var en fantastisk oplevelse, og det var meget givende både som menneske og som præst. De ting, jeg lærte der, bruger jeg stadig i dag,” fortæller han.

På det tidspunkt, hvor Regnar var i fængslet, var der 2 andre præster tilknyttet – samt en ældre nonne og 2 imamer. Alle havde rigeligt at se til blandt mennesker, som befandt sig i desperate og ulykkelige situationer.

”Vestre er et varetægtsfængsel, hvor folk ofte er i chok, når de kommer ind. Mange sidder i deres undertøj, da tøjet kan være bevismateriale, så jeg lavede førstehjælp i forhold til sjælesorg og sørgede for at organisere grupper, så de indsatte kunne mødes,” forklarer han.

Tung ansøgningsproces

I løbet af sin tid i fængslet var Regnar med til at etablere 12-trins grupper for alkoholikere og narkomaner. Programmerne kører endnu, men Regnar selv måtte forlade fængslet efter de aftalte 6 måneder. Og nu ventede en ganske anden tilværelse som ledig.

”I mit fag er det svært at skulle søge flere jobs om ugen. Du kan ikke bare skrive ansøgninger og tage til samtaler som i andre brancher. Som præst skal du igennem en længere dating-proces for at blive ansat,” fortæller han.

Regnar uddyber, at problemet bliver yderligere forstærket af de uskrevne regler, der eksisterer inden for disciplinen at søge præsteembede.

”Man satser ligesom på et sted ad gangen, og man skal helst ikke date flere på en gang. Hver gang du søger hos et nyt stift, skal du i audiens i det stift. Så jeg var i Haderslev, Aarhus, Aalborg og Odense for at være i audiens hos biskopperne.” 

Og han fortsætter:

”Du skal også tage separat kontakt til provsten og til menighedsrådet. Du skal lave aftaler om at mødes med dem alle, gå i kirke det pågældende sted med håb om at få mulighed for at lave en prøveprædiken. Derefter er der interview med menighedsrådet, og i sidste ende er det Kirkeministeriet, der tager stilling til din ansættelse ud fra rådets indstilling,” fortæller han.

Regnar Møller Nielsen forklarer, at det er svært at søge flere stillinger ad gangen, når ansøgningsprocessen er så omfattende.

”Der var 9-10 ansøgninger til den stilling, jeg endte med at få. Men nu er præstemanglen slået igennem, og nogle stifter er nu ude og headhunte direkte på universiteterne,” slutter han.

Gode råd til din jobsøgning

  • Ansøgningsprocessen for præstestillinger kan være lang og omfattende, men sørg for at søge job nok, så du lever op til kravene og kan modtage dagpenge
  • Er det for omfattende at søge flere præstestillinger sideløbende, så overvej også at søge andre typer job – inden for fx undervisning, formidling, socialt arbejde, HR eller kommunikation
  • Tal med vores karrierevejledere, så du kan få lagt en plan for din jobsøgning