4. jan 2019

Fratrædelsesaftale indgået med vicedirektør i Akademikernes A-kasse

En enig bestyrelse i Akademikernes A-kasse (AKA) har indgået fratrædelsesaftale med A-kassens vicedirektør, Lars Kreutzmann.

 I en fælles udtalelse fra AKAs bestyrelse hedder det:

 

"Det er som tidligere vigtigt for os at understrege, at Lars Kreutzmann ikke overhovedet har været en del af de uregelmæssigheder, som førte til, at AKAs nu tidligere adm. direktør Michael Valentin blev afskediget, eller andre lignende uregelmæssigheder eller forhold. Lars Kreutzmann har i væsentlig grad bidraget til opklaringen af flere af de mange kritisable forhold under Michael Valentins ledelse, og det har vi takket Lars Kreutzmann for. Vi har i forlængelse heraf nu også indgået en fratrædelsesaftale, således at der er enighed om vilkårene for ophøret, og begge parter er i situationen tilfredse med denne løsning. Vi ser nu frem til at starte en proces, hvor vi etablerer os med en ny daglig ledelse i AKA og kan fortsætte arbejdet i A-kassen til glæde og gavn for vore medlemmer."

 

Kontaktinformation

For yderligere oplysninger kontakt Morten Huse Eikrem-Jeppesen, PressConnect, mobil 53 85 07 70