4. apr 2019

Mød medarbejderne i Akademikernes A-kasse

Hør fra 6 medarbejdere, hvad der motiverer dem i deres daglige arbejde med at få akademikere i job.

Louise, karrierekonsulent

Louise M

Hvad arbejder du med?

Jeg rådgiver ledige akademikere. Det inkluderer personlige karrieresamtaler, fællesmøder og afholdelse af workshops.

Hvordan skaber du værdi for medlemmerne?

Jeg skaber værdi ved at møde vores medlemmer, der hvor de er. Det vil sige, at jeg tager udgangspunkt i deres situation og deres faglighed for på den måde at kunne rådgive det enkelte medlem bedst muligt. I bund og grund er jeg en sparringspartner, som kan rykke medlemmet nærmere det job, han/hun ønsker.

Hvad motiverer dig ved at arbejde med dit område?

At jeg gør en forskel og ser vores medlemmer arbejde sig hen mod den store succes – at komme i job.

Hvordan er Akademikernes A-kasse som arbejdsplads?   

Akademikernes A-kasse er den bedste arbejdsplads, jeg har været på. Jeg har fantastiske kolleger, sidder med de rette opgaver, er på rette hylde og laver præcist det, jeg vil.

Per, ansvarlig for rekrutteringsindsatsen i Region Sjælland og Hovedstaden

Per   

Hvad arbejder du med?

Jeg skaffer vores medlemmer job via talent attraction events, annoncering og rekruttering. Jeg er også med til at danne bro mellem medlemmerne og vores iværksættermiljø.

Hvordan skaber du værdi for medlemmerne?

Helt konkret finder jeg job til medlemmer ude hos virksomhederne og sørger for at synliggøre, hvad højtuddannede kan bidrage med.

Hvad motiverer dig ved at arbejde med dit område?

Det motiverer mig at hjælpe vores medlemmer og gøre en forskel. Helt konkret skaber jeg relationer, og gennem min forståelse for erhvervslivet skaber jeg et godt afsæt for vores medlemmer.

Hvordan er Akademikernes A-kasse som arbejdsplads?

Det er en fantastisk organisation. Jeg får lov at arbejde selvstændigt og med de ting, jeg brænder for. Det er vigtigt, at vi holder fokus på samarbejdet med erhvervslivet, så vi på den måde kan skaffe medlemmerne job og fortælle om trends i markedet.

Henrik, karrierekonsulent

Henrik

Hvad arbejder du med?

Jeg hjælper medlemmer med at udarbejde en jobsøgningsstrategi, tipper dem om relevante virksomheder, underviser på workshops og giver dem sparring på deres cv og ansøgninger. En vigtig opgave er at hjælpe dem til at se muligheder, de måske ikke selv har set.

Hvordan skaber du værdi for medlemmerne?

Jeg hjælper dem nærmere et job. Vi har faglige grupper, hvor vi konstant følger med i de nyeste trends inden for alle fagområder, så medlemmerne kan få den bedste rådgivning.

Hvad motiverer dig ved at arbejde med dit område?

Det giver et kick hver gang, at et medlem giver udtryk for, at jeg har gjort en forskel for dem. Jeg motiveres af at gøre vejen til et job så kort og let som muligt for dem. Jeg motiveres af at møde mange forskellige fagligheder, og at medlemmerne spænder fra at være nyuddannede til at have haft en lang karriere.

Hvordan er Akademikernes A-kasse som arbejdsplads? 

Det er en arbejdsplads præget af en utrolig entusiasme. Folk går op i deres arbejde. De er kompetente, og alle vil gøre en forskel og hjælpe både kolleger og medlemmer. Jeg vil sige, at her er en behagelig, meget ambitiøs og professionel kultur.

Louise, forsikringskonsulent

Louise P

Hvad arbejder du med?

Jeg arbejder med alt, hvad der omhandler selve medlemskabet. Det er fx sagsbehandling i forbindelse med ind- og udmeldelse, statusændringer når et medlem afslutter sin uddannelse samt rådgivning om forsikring i udlandet.

Hvordan skaber du værdi for medlemmerne?

Jeg hjælper medlemmerne med at finde ud af, hvad de skal gøre, hvis de eksempelvis skal have overført deres forsikringsperioder fra os til et andet EU/EØS land – eller omvendt. Lige nu er det særligt medlemmer, der er bekymrede for, om de kan opfylde opholdskravet, som vi hjælper med at få afklaret dette. Derudover hjælper jeg også, når medlemmer skal skifte status, eller hvis de generelt har brug for hjælp til at forstå deres medlemskab.

Hvad motiverer dig ved at arbejde med dit område?

Det motiverer mig, når jeg kan få løst et problem for medlemmet. Fx at skulle dykke ned i en specifik sag for at kunne finde en løsning, som ellers ikke lå lige for. Jeg vil gerne sørge for at stille medlemmerne så godt som muligt i forhold til den situation, de befinder sig i.

Hvordan er Akademikernes A-kasse som arbejdsplads?

Det bedste ved at arbejde her er helt sikkert at være blandt dygtige kollegaer, som brænder for det, de laver. Det betyder meget for mig at have nogle gode sparringspartnere i mine kollegaer. Både fællesskabet og det sociale fylder meget, og det er helt sikkert med til at give noget ekstra overskud i hverdagen. Det lyder som en kæmpe kliché, men det er faktisk sandt.

Troels, karrierekonsulent

Troels

Hvad arbejder du med?

Jeg arbejder primært med individuel karriererådgivning. Jeg hjælper vores medlemmer med at finde de rigtige arbejdsgivere og skabe kontakt til dem.

Hvordan skaber du værdi for medlemmerne?

Jeg kan godt lide billedet med at tage medlemmerne med op i helikopteren. Det vil sige at hjælpe dem med at finde ud af, at der er langt flere interessante virksomheder, end de havde forestillet sig. Vi skaber værdi ved at åbne deres øjne, så de ikke kigger snævert på egne kompetencer og kun på nogle få virksomheder.

Hvad motiverer dig ved at arbejde med dit område?

Det er et kæmpe privilegium at arbejde med en så ressourcestærk og varieret målgruppe af medlemmer, som allesammen har en lang uddannelse. De tager rigtigt godt imod råd og sparring, og jeg oplever, at vores medlemmer får fornyet energi, og at de rent faktisk kommer til flere jobsamtaler og i job, efter vores samtaler.

Hvordan er Akademikernes A-kasse som arbejdsplads? 

A-kassen er en god arbejdsplads på grund af medlemmerne og kollegerne. Medlemmerne fordi jeg møder alle mulige forskellige og meget begavede mennesker. Mine kolleger fordi de er en kæmpe støtte og inspiration i hverdagen.

Jeannette, karrierekonsulent

Jeannette

Hvad arbejder du med? 

Jeg arbejder med karriererådgivning og  kompetenceudvikling i form af individuelle møder med hele spektret af medlemsskaren, velkomstsamtaler, workshops for danske og engelsktalende medlemmer omkring udformning af cv og ansøgning, jobsamtalen, uopfordret jobsøgning samt større velkomstmøder.

Hvordan skaber du værdi for medlemmerne?

Jeg bruger mine kompetencer til at hjælpe medlemmerne. Jeg er oprindeligt cand.mag. i psykologi og engelsk og har som konsulent i en mangeårig periode arbejdet med samtalen og kompetenceudvikling. Derudover har jeg arbejdet og undervist i stresshåndtering og er på den baggrund med i psykologfaggruppen, hvor vi holder os up to date med psykologers arbejdsmarked og vilkår.

Hvad motiverer dig ved at arbejde med dit område?

Den røde tråd igennem hele mit arbejdsliv er dialog og formidling. Det motiverer mig, at jeg her er med til at bringe medlemmerne nærmere, hvad der giver værdi for dem i deres hverdag på arbejdsmarkedet. Som person er jeg et redskab på deres vej mod jobbet, og det giver grundlæggende mening for mig, og det er den mening, jeg sigter mod at skabe i hver interaktion med medlemmerne.

Hvordan er Akademikernes A-kasse som arbejdsplads? 

Kollegerne her er de dejligste, sjoveste, nede på jorden og skarpsindigste mennesker, som jeg kunne ønske mig at færdes blandt. Samtidig føler jeg stor værdi i at være en del af enkeltpersoners meningsfulde vej ud i arbejdslivet.