19. mar 2020

Covid-19: FAQ for selvstændige

Få svar på dine spørgsmål som selvstændig i FAQ'en nedenfor. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, sidder vi klar ved telefonen på 3395 0395. Vi har åbent mandag-fredag fra 10-14.Reglerne kan ændre sig, men FAQ'en bliver løbende opdateret, så det er en god idé jævnligt at besøge vores hjemmeside.

Har du brug for vejledning om andet end dagpenge, kan du læse om støtteordning for selvstændige på virksomhedsguiden.dk

 

Kan jeg få dagpenge, hvis jeg lukker min virksomhed midlertidigt?

Svaret afhænger af, om du har en eksisterende ret til dagpenge eller ej:

Nye midlertidige dagpengeregler for selvstændige
Folketinget vedtog den 25. juni 2020 nye midlertidige regler for selvstændige i forbindelse med genopretningen af den danske økonomi efter covid-19.

Reglerne omfatter følgende på dagpengeområdet:

1) Selvstændige, der ikke er optaget i en a-kasse, har nu mulighed for at søge om optagelse i perioden 9. juli 2020 til den 31. oktober 2020 og søge om udbetaling af dagpenge fra første optagelsesdag - under forudsætning af, at pågældende forpligter sig til at betale kontingent 12 måneder forud for optagelsen og efterfølgende for 12 måneder. Du kan som medlem desuden opnå dagpenge på baggrund af overskud i din virksomhed, som ligger forud for dit medlemskab, hvis blot årsopgørelsen er afsluttet i den nye medlemsperiode. Derudover skal du opfylde de almindelige regler om ret til dagpenge

2) Ovennævnte gør sig ligeledes gældende for medlemmer, der i samme periode har under 12 måneders medlemskab. Disse medlemmer har mulighed for at betale kontingent, der svarer til 12 måneder og efterfølgende forpligte sig til yderligere 12 måneders kontingent

3) Medlemmer, der i forvejen har 12 måneders medlemskab af a-kassen, men som ikke har fået dagpengeret på baggrund af deres seneste årsopgørelse, fordi noget af perioden lå udenfor medlemskabsperioden, kan ligesom ovennævnte også anmode om dagpenge på baggrund af årsopgørelsen for 2019, hvis blot den er afsluttet indenfor den nye medlemsperiode

4) Derudover kan selvstændige der er omfattet af et egentligt forbud mod at holde åbent under covid-19 søge om dagpenge under normale vilkår, dog med et midlertidigt ophør som selvstændig i perioden 9. juli 2020 til 8. september 2020. Der gælder dog nogle særlige betingelser, herunder blandet andet at et medlem ikke modtager en økonomisk kompensationspakke fra Staten

Kontakt a-kassen hvis du ønsker at høre mere om dine muligheder for at søge om dagpenge som selvstændig.

Med en eksisterende ret til dagpenge
Er du selvstændig erhvervsdrivende og har en eksisterende ret til dagpenge, kan du i visse tilfælde søge om at få ændret din definition til at være formueforvaltning eller fritidsbeskæftigelse.

Vær dog særligt opmærksom på, at du ikke kan opfylde betingelserne om at have ændret din nuværende selvstændige virksomhed til formueforvaltning alene ved, at du er økonomisk ramt af Corona-epidemien. Vælger du til gengæld at lukke din annoncering udadtil, opsige de få kontrakter, der måtte være i din virksomhed på nuværende tidspunkt, eller foretager du andre aktive ændringer i din virksomheds nuværende markedsføringsgrundlag, kan du søge om at skifte definition til formueforvaltning. Læs mere om definitionen på  formueforvaltning og fritidsbeskæftigelse

Du kan evt. også søge om supplerende dagpenge samtidig med, at du har din virksomhed i et mindre omfang end hidtil. Kontakt os for at få nærmere vejledning om lige præcis din situation.

Første gang du vil søge om dagpenge eller din tidligere ret til dagpenge er udløbet
Du skal lukke din virksomhed for at få ret til dagpenge, hvis du har drevet selvstændig virksomhed som din hovedbeskæftigelse. Det vil sige, at det er første gang, du skal søge om dagpenge, eller din tidligere ret til dagpenge er udløbet, samtidig med at du ikke opfylder et arbejdskrav som lønmodtager forud for din ledighed.  Der gælder desværre ikke særlige regler på dette område selvom en virksomhed er økonomisk ramt af Corona- epidemien. Læs mere om reglerne for at få dagpenge efter at have drevet selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse.