19. mar 2020

Covid-19: FAQ for lønmodtagere

Få svar på dine spørgsmål som lønmodtager i FAQ'en nedenfor. Finder du ikke svar på dit spørgsmål, sidder vi klar ved telefonen på 3395 0395. Vi har åbent mandag-torsdag fra 9-16 og fredag fra 9-15. Reglerne kan ændre sig, men FAQ'en bliver løbende opdateret, så det er en god idé jævnligt at besøge vores hjemmeside.

Har jeg ret til dagpenge, hvis jeg er blevet sendt hjem af min arbejdsgiver uden løn?

Svaret afhænger af din situation:

Hvis du er afskediget og ledig
Ja, du kan få dagpenge efter de almindelige regler, når du er afskediget og ledig og ikke har en aftale med din arbejdsgiver om at vende tilbage til arbejdspladsen. I det tilfælde skal du tilmelde dig som ledig på jobnet.dk og udfylde en ledighedserklæring på Mit AKA (det er din ansøgning om dagpenge). Så hører du fra os, når erklæringen er behandlet.

Hvis du har en aftale med arbejdsgiver om at vende tilbage til arbejdet
Ja, hvis du er hjemsendt i henhold til en overenskomst. Her kan du modtage dagpenge, også selvom din arbejdsgiver ikke har overholdt sit opsigelsesvarsel. Hvis hjemsendelsen ikke er sket i henhold til en overenskomst, kan du ikke få dagpenge. Kontakt i stedet din arbejdsgiver eller din faglige organisation for at høre nærmere om din ret til løn eller lønkompensation.

Hvis du er sendt hjem med en aftale om arbejdsfordeling 
Med en aftale om arbejdsfordeling, der er anmeldt og godkendt ved jobcenteret, har du mulighed for at søge om supplerende dagpenge. En arbejdsfordeling er en aftale med din arbejdsgiver om, at arbejdstiden i en midlertidig periode er nedsat for at undgå afskedigelser. For at du kan få supplerende dagpenge skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Arbejdsfordelingen skal være aftalt efter en kollektiv overenskomst eller ved en kollektiv aftale om midlertidigt nedsættelse af arbejdstiden.
  • Arbejdstiden nedsættes med hele dage, og nedsættelsen omfatter mindst 2 dage pr. uge eller med 1 eller 2 ugers ledighed efterfulgt af 1 eller 2 ugers fuldtidsarbejde.
  • Arbejdsfordelingen skal omfatte hele den virksomhed, du er ansat i, eller den afdeling du arbejder i.
  • Arbejdsfordelingsaftalen skal indeholde en frigørelsesmulighed for dig, så du har mulighed for at opsige dit arbejde, hvis du skulle få et fuldtidsarbejde med en længere arbejdstid.
  • Du skal melde dig ledig på jobnet.dk og udfylde en ledighedserklæring på Mit AKA (det er din ansøgning om supplerende dagpenge).


Når du får supplerende dagpenge under en arbejdsfordeling, forbruger du ikke af din ret til supplerende dagpenge på 30 uger.

 

Jeg er ansat som timelønnet eller vikar og er sendt hjem uden løn. Kan jeg få dagpenge?

Du skal tilmelde dig som ledig på jobnet.dk og udfylde en ledighedserklæring på Mit AKA (det er din ansøgning om dagpenge). Så hører du fra os, når erklæringen er behandlet. 

 

Hvad betyder lønkompensation, og skal jeg gøre noget i forhold til a-kassen?

Lønkompensation betyder, at staten kompenserer din arbejdsgiver med en del af lønnen, men du stadig vil få udbetalt din fulde løn. Er du sendt hjem med lønkompensation, må du ikke arbejde, men du er stadig ansat og dermed ikke ledig.

Kan jeg søge om dagpenge, når min arbejdsgiver ændrer i aftalen om arbejdsfordeling?

Ja du kan fortsat søge om dagpenge, hvis din arbejdsgiver vælger at ændre i en eksisterende aftale om arbejdsfordeling.

Du skal dog søge om dagpenge efter en såkaldt cyklus. Dvs. hvis din arbejdsgiver har lavet en aftale, hvor du skal møde på arbejde 1 uge og dernæst er ledig i 1 uge, så er cyklus afsluttet efter disse 2 uger. Har din arbejdsgiver valgt en aftale, hvor du skal møde på arbejde 2 uger og dernæst er ledig i 2 uger, så er cyklus afsluttet efter 4 uger.

Du skal blot sende dokumentation på at arbejdsfordelingen er ændret fra din arbejdsgiver og en bekræftelse om, at det er sket efter en kollektiv overenskomst eller kollektiv aftale.

Kan jeg søge om dagpenge, når min arbejdsgiver søger om forlængelse af aftalen om arbejdsfordeling udover 13 uger ?

Ja, du kan søge om dagpenge, hvis din arbejdsgiver vælger at forlænge din aftale om arbejdsfordeling udover 13 uger. Din arbejdsgiver skal sende en ansøgning til det Regionale Arbejdsmarkedsråd senest 4 uger, før den eksisterende aftale udløber. Afgørelsen fra det Regionale Arbejdsmarkedsråd skal være sendt til din arbejdsgiver og til os senest 1 uge, før den nye aftale træder i kraft.

Vi skal have en ny Anmeldelse af arbejdsfordeling (blanket AB292), der bekræfter, at ansøgningen er sendt til jobcenteret senest på datoen, hvor den nye aftale træder i kraft, og hvoraf det fremgår, at du og din arbejdsgiver har vendt mulighederne for efteruddannelse. Derudover skal vi have tilsendt en kopi af afgørelsen om forlængelsen fra det Regionale Arbejdsmarkedsråd.