20. aug 2021

A-kassens Akademi hjælper medlemmerne i hele deres arbejdsliv

Akademikernes A-kasse opruster på medlemstilbud. Det hele er samlet under paraplyen ’Akademi’, hvor medlemmerne kan finde en lang række online kurser, workshops, events og inspirationsartikler.

Af Martin Ellermann (mae@aka.dk)

Bevæger du dig ind på Akademikernes A-kasses hjemmeside, vil du opdage, at der i en af topmenuerne er tilføjet punktet ”Akademi”. Her huser a-kassen samtlige medlemstilbud, så du som medlem kan hente inspiration og styrke dine kompetencer, uanset hvor du er i dit arbejdsliv – ledig som beskæftiget.

Der vil være mulighed for at følge online kurser, hente inspiration fra artiklerne i det digitale bibliotek eller deltage i de fysiske og digitale workshops og events, der interesserer dig.

”Vi har set et skifte i den måde medlemmerne arbejder og videreuddanner sig på. Tendensen er et mere flydende arbejdsmarked, hvor vi oftere skifter spor og har atypiske ansættelsesforhold. Interessen for digital uddannelse er stigende, og derfor vil vi gerne være der for vores medlemmer i de mange forskellige overgange, de oplever, med relevant inspiration, der matcher deres behov,” fortæller Malin Marker Persson, udviklings- og digitaliseringsdirektør i Akademikernes A-kasse.

A-kassen skal være en arbejdslivsinvestering

Tilbuddene er for alle medlemmer af a-kassen, og det konkrete indhold kan du finde, hvis du logger ind via hjemmesiden.

”Vi vil gerne give medlemmerne en masse inspiration via forskelligt indhold såsom artikler, podcast og videoer. Derudover har vi digitale kurser inden for fx jobsøgning – men også faglige kurser, hvor medlemmet får et rigtigt kursusbevis,” fortæller Malin Marker Persson.

Under nogle af de digitale kurser vil der også være mulighed for at deltage i en workshop, hvor du gennem øvelser kan træne de kompetencer og den viden, som du har fået. Samtidig ønsker a-kassen at bygge bro mellem medlemmerne og de forskellige typer af virksomheder og erhvervsfolk, som organisationen samarbejder med. Derfor vil der være flere events, hvor a-kassen sætter medlemmer i kontakt med virksomheder, der mangler medarbejdere.

”Mulighederne for medlemmerne er mere varierede og mere sammensatte og med flere forskellige typer af ansættelsesformer. Det åbner op for et potentiale for den enkelte og en masse muligheder, men det kan også være svært og stressende, og vi ønsker som a-kasse at være med til at skabe tryghed både ved at tilbyde dagpenge, men også gennem rådgivning, inspiration og læring,” forklarer Malin Marker Persson.

Det er afgørende for a-kassen at understøtte medlemmerne og sikre, at de kommer bedst mulig igennem de overgange, de møder i arbejdslivet. Det bunder i en ambition om ikke kun at være en forsikring, men en arbejdslivsinvestering, hvor a-kassen kan hjælpe medlemmerne i langt flere faser af arbejdslivet end tidligere.

Hjælper medlemmerne stærkt videre

Udviklings- og digitaliseringsdirektøren forklarer, at kontakten mellem borgere og forskellige samfunds-, uddannelses- og virksomhedsaktører bliver mere digital. Og samlet set skaber det en forventning fra medlemmerne om, at Akademikernes A-kasse kan levere rådgivning, inspiration og medlemsservice via digitale platforme og løsninger.

”Akademikernes Akademi er stadig et nyt forretningsområde, og vi kommer løbende til at lancere nye medlemstilbud- og løsninger. Fællesnævneren for det hele er, at vi ønsker, at vores medlemmer kommer stærkt videre i arbejdslivet, og det er det, som vores Akademi skal være med til at understøtte,” slutter hun.