Administrerende direktør

Kan du favne og forme en ambitiøs, politisk styret organisation?

Som vores nye direktør får du til opgave at videreføre udviklingen af Akademikernes A-kasse som økonomisk sikkerhedsnet og jobskaber for akademikere, og hvor fortsat stort fokus på digitalisering skal effektivisere driften og udvikle forretningen.

Du skal i samarbejde med bestyrelsen fastlægge en strategi, der tydeligt afspejler, at vi er til for medlemmerne. Vi forventer, at både det strategiske arbejde og implementeringen heraf sker i tæt samarbejde med vores dygtige og engagerede medarbejdere.

Vores forventninger
Du forventes at have solid ledelseserfaring inden for den private eller offentlige sektor. Erfaringen kan være opbygget som direktionsmedlem eller fagdirektør i en større kompleks organisation, f.eks. inden for forsikring, pension, medlemsområdet eller relevant offentlig forvaltning.

Du besidder gode strategiske og forretningsmæssige kompetencer kombineret med en innovativ tankegang. Det er afgørende, at du kan skabe stærke samarbejdsrelationer i alle lag af organisationens virke, samt at du forstår din rolle som direktør i en politisk ledet organisation, hvor bestyrelsen sætter retning, og medlemmerne er i fokus. Ud over høj personlig integritet og troværdighed besidder du en involverende og empatisk ledelsesstil med fokus på medarbejdernes trivsel og udvikling. Du formår at sætte tydelig retning samt opbygge politiske og faglige netværk og herved tegne Akademikernes A-kasse i de rette fora.

Du forventes at have en akademisk baggrund på kandidatniveau, eventuelt suppleret med en executive-uddannelse.

Ansøgning
Human Capital Group bistår Akademikernes A-kasse med rekrutteringsprocessen. Er du interesseret, kan du læse mere i stillings- og kompetenceprofilen her. Du er også velkommen til at kontakte Henrik Greisen fra Human Capital Group på tlf. 51 27 01 07 for en nærmere drøftelse.

Vi ser frem til at modtage dit CV og en motiveret ansøgning på lwa@hcg.dk inden den 25. januar 2019 kl. 12.00.