Administrerende direktør - Stillings- og kompetenceprofil

Her kan du læse mere om det konkrete indhold i stillingen samt de personlige kompetencer, som jobbet kræver.

Direktør i en solid driftsorganisation, der er politisk styret med lovbundne opgaver

Overordnet vil dit fokus være på kerneforretningen – at være sikkerhedsnet og jobskaber for akademikere.

Du vil stå til ansvar over for den samlede bestyrelse, der består af en formand, to næstformænd og 12 bestyrelsesmedlemmer, der er valgt blandt og repræsenterer a-kassens 21 akademiske faglige medlemsorganisationer.

Primære opgaver og ansvarsområder
Med udgangspunkt i målene for vores vedtagne strategi til 2020 skal du sætte dagsordenen for det strategiske arbejde det næste år. Du skal udvikle den nye strategi i samarbejde med bestyrelsen med involvering og inddragelse af medarbejderne.

Som administrerende direktør er en vigtig del af dit job at sætte retning for udviklingen af organisationen. Det forventer vi, at du gør i tæt samspil med og på tværs af organisationen sammen med den øvrige direktion, som består af vicedirektører for Forsikring, Jobmatch og stabsfunktionerne samt en sekretariatschef.

Du får et tæt, tillidsbaseret samspil med bestyrelsen og har bl.a. ansvaret for, at oplæg og indstillinger til bestyrelsen er af fortsat høj kvalitet og relevans for a-kassens drift og udvikling.

Konkret har du det overordnede ansvar for formuleringen af forretningsstrategien og et kontinuerligt fokus på forretningsudvikling, der sikrer, at vi er på forkant i forhold til vores medlemmers ønsker og behov, samtidig med at vi overholder lovkravene for a-kassens drift.

Konkrete opgaver er:

  • At sørge for fortsat udvikling af vores image og medlemstilgang inden for de eksisterende økonomiske rammer.
  • At sikre høj kvalitet i ydelser inden for a-kassens kerneforretning.
  • At sikre, at Akademikernes A-kasse fortsat er en attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde, tiltrække og udvikle dygtige medarbejdere, der trives og yder deres bedste.
  • At evne at bringe de faglige organisationer ind i arbejdet og spille dem gode.
  • At fastholde og udvikle a-kassernes virke igennem brancheorganisationen Danske A-kasser.
  • I tæt samarbejde med direktionen at udarbejde oplæg til – og gennemføre – en ambitiøs strategi, hvor et af de vigtigste fokusområder er øget automatisering og udvikling af teknologiske støtteværktøjer.
  • At skabe øget produktivitet og transparens og implementere forecastmodeller til optimering af flows og arbejdsprocesser.

 

Din baggrund
Vi ser gerne, at du kommer fra en lignende stilling inden for fx forsikring, offentlig forvaltning, medlemsorganisation eller pension. Du har en relevant videregående uddannelse og relevant og solid erhvervserfaring.

Du har indgående erfaring med ledelse – også af ledere – og kan dokumentere strategiske resultater fra samarbejde med en politisk styret ledelse, hvor du har evnet at involvere og inddrage medarbejderne i strategiudvikling. Du skal være netværksorienteret med et politisk og fagligt netværk. Du skal have kendskab til arbejdsmarkedet, herunder de faglige organisationer, og dermed have forståelse og respekt for de rammer, a-kassen skal agere inden for, og hvilken rolle man som administrerende direktør har i den sammenhæng.

Din profil
Personligt er du visionær og strategisk funderet med blik for helheden. Du fremstår ordentlig og tillidsvækkende og er en stærk kommunikator. Du har personlig gennemslagskraft og kan lede og skabe resultater gennem andre.

Du har politisk tæft til at forstå og arbejde inden for de politiske rammer, bestyrelsen har fastlagt – og ser generelt muligheder frem for begrænsninger i en politisk styret organisation.

Som leder er du værdibaseret, involverende og empatisk. Du kan agere agilt, men også tage de fornødne beslutninger på langt sigt, så organisationen har retning uden at køre i ét spor. Du kan fungere loyalt med de beslutninger, der træffes i bestyrelsen, og kan formidle og bearbejde disse til direktionen og ledergruppen – herunder forvalte, efterleve og implementere beslutninger.

Du kan sætte barren ”rigtigt” i forhold til medlemmer, medarbejdere og opfyldelse af strategien – og du ser værdien i ledelsesmæssigt at understøtte og bidrage til vores uformelle og særlige organisationskultur; vi blev i 2017 kåret til Danmarks 10. bedste arbejdsplads hos Great Place To Work.

Vi tilbyder
En spændende og udfordrende stilling i en dynamisk og markedsledende organisation, hvor den samfundsmæssige værdi i at få ressourcestærke, ledige akademikere i arbejde hurtigt og effektivt er åbenlys.

Vi vægter forskellighed og ønsker altid at opretholde en mangfoldig medarbejderstab. Derfor opfordrer vi alle uanset køn, etnisk oprindelse, religion, alder og politiske tilhørsforhold til at søge.