Ansøgning

Før du sender en ansøgning, bør du gennemgå tjeklisten her, så du ved, om du lever op til vores ansøgningskriterier.

For at ansøge om optagelse hos Akademikernes Startup skal du:

  • Være – eller blive – medlem af Akademikernes A-kasse. Meld dig ind nu. Det er hurtigt og nemt.
  • Være ledig - har du spørgsmål vedr. din ledighedsstatus, så kontakt os på startup@aka.dk
  • Have en konkret og gennemtænkt forretningside, hvor du som minimum har afdækket dit marked, dine kunder, konkurrenter og produkter. Alternativt at du allerede har etableret en iværksættervirksomhed.
  • Beskrive din forretningsidé i detaljer og fortælle om dig selv/teamet
  • Kunne formidle dit engagement og din passion i ansøgningen. Vi vil kunne mærke dit drive!
  • Ønske aktivt at deltage i workshops og sparring med mentorer
  • Ønske at blive en del af et stærkt fælleskab og netværk med de øvrige iværksættere
  • Rykke dig undervejs. Vi ønsker at hjælpe dig til at skabe fremdrift i din forretning, og vi evaluerer løbende på din/jeres indsats


Vi optager både solo-iværksættere og teams. Vi vil dog kun modtage en ansøgning pr. startup. Det vil sige, at hvis I er et team, skal I udvælge en primær kontaktperson, som sender ansøgningen på vegne af startup-teamet.


Alle ansøgninger vil blive gennemgået og screenet, og vi udvælger, hvem der bliver optaget. Vi får mange ansøgninger og kan derfor ikke garantere en plads, til alle der søger.

Ansøgning

Det næste Startup-program begynder den 10. september og slutter den 7. december 2018. Vi åbner op for ansøgninger til næste program den 13. juni.

Ansøgningsfristen er den 16. august kl. 12.00. Vi screener ansøgninger løbende og holder interviews sidst i august.