Egen virksomhed som ledig

Som ledig kan du starte din egen virksomhed, mens du modtager supplerende dagpenge.

Vejen ud af ledighed behøver ikke kun at være traditionel jobsøgning. Du har også mulighed for at starte din egen virksomhed som fx solo-selvstændig eller freelancekonsulent. Hvis din idé til virksomhed ikke umiddelbart ser ud til at kunne give dig en fast indtægt, du kan leve af til at starte med, kan det være en god idé at køre virksomheden som bibeskæftigelse og samtidig modtage supplerende dagpenge.

Kort om reglerne 

Der er ikke noget krav om, hvornår på dagen, du skal lægge arbejdet, ligesom du også sagtens i perioder kan arbejde op til fuld tid i virksomheden.

Det er dog en betingelse, at du fortsat står til rådighed for arbejdsmarkedet på fuld tid og kan varetage et fuldtidsarbejde som lønmodtager med dags varsel. Det betyder også, at du skal være tilmeldt som jobsøgende på jobnet.dk, være aktivt jobsøgende og opdatere Jobloggen mindst én gang om ugen.  

Du kan få supplerende dagpenge i 30 uger. Du forbruger af de 30 uger for hver uge, du modtager dagpenge fra os. Derudover forbruger du også af de 30 uger, hvis du har lønarbejde på nedsat tid.

Timer du burger på din virksomhed, vil blive modregnet i dine dagpenge 1:1. Til gengæld vil du ikke blive modregnet i dine dagpenge, hvis du begynder at tjene penge i din virksomhed.

Læs mere om reglerne på siden Du vil starte virksomhed. Du er naturligvis også velkommen til at ringe til os, så vores forsikringskonsulenter kan vejlede dig.

Hvis du går ”all in” og takker nej til dagpenge

Hvis du satser på dit projekt ved at gå ”all in” og sige nej tak til supplerende dagpenge, skal du være opmærksom på, om du evt. skal ophøre med virksomheden, hvis du på et senere tidspunkt ønsker at søge om dagpenge.

Du skal som udgangspunkt kun ophøre med virksomheden, hvis du skal opfylde et nyt indkomstkrav for ret til dagpenge og ikke har haft lønmodtagerarbejde i perioden forud for din ledighed.

Læs mere om reglerne for ophør af virksomhed for at få dagpenge.