Ansat i eget projekt

Log på og book
Mødested:København
Emner: Arbejdsmarkedet

Beskrivelse:

Workshoppen er for dig som overvejer, at starte eget projekt eller blot vil høre om fundraising og projektskabelse. Det handler om at skabe dialog omkring projektidéer og informere om midler og realisering. Fokus: • Intro og velkomst • Oplæg og perspektivering af projektideen • Projektets anatomi fra formål til formidling • Partnerskaber, fonde og puljer • Eksempler i plenum og afslutning. Mål: Workshoppen giver dig indsigt i, hvordan en projektidé kan involvere samarbejdspartnere, det vil sige orga-nisationer, kommuner, læreanstalter, foreninger mv., og aktivt inddrage dem i selve ansøgningsproces-sen. Målet er realisering af projektidéen, hvor du ansættes fra projektstart.