Velkomstmøde for nyuddannede, Odense

Velkomstmødet er din kickstart på jobsøgningen og bidrager til, at du fra start kommer ind på et målrettet jobsøgningsspor. Vi introducerer dig til alle de tilbud og muligheder, du kan benytte dig af for at få succes med jobsøgningen. Målet med velkomstmødet er, at du får inspiration til udarbejdelse af en målrettet jobsøgningsstrategi, som kan skabe overblik for den kommende periode, og ikke mindst hvordan du kan samarbejde med os i forløbet. Til mødet fortæller vi også om de vigtigste dagpengeregler, så du kan få ro til at fokusere på målet om et job.

Log på og book
Tidspunkt: 5. mar 2020 09:30 - 12:30
Mødested:Odense C

Beskrivelse:

Velkomstmøde {startdato} fra Akademikernes A-kasse. Du har været til velkomstmøde og har efter mødet lagt følgende handlingsplan for dine fremadrettede jobsøgningsaktiviteter: Vejledning Du er blevet vejledt om, at det er et krav, du søger ledige stillinger inden for relevante brancher. Du skal dokumentere, at du er jobsøgende ved at udfylde jobloggen hver uge. Vi ser på din joblog hver uge, og vi ser 4 uger tilbage. Vi forventer, at du har søgt minimum 6 job de sidste 4 uger fordelt med minimum 1-2 job pr. uge. Vi ser bort fra uger, hvor du er syg, har ferie eller er afmeldt på jobnet. Hvis du ikke er jobsøgende og ikke udfylder jobloggen, risikerer du at miste retten til dagpenge. På det næste møde med enten Akademikernes A-kasse eller dit lokale jobcenter, vil vi kunne gå mere i dybden med din jobsøgningsstrategi.