Du vil starte virksomhed

Vil du være selvstændig, kan du have selvstændig virksomhed på fuld tid eller i din fritid. Din status som selvstændig kan påvirke din ret til dagpenge.

Overvejer du at starte din egen virksomhed, er der to muligheder for det: selvstændig på fuld tid eller selvstændig som bibeskæftigelse.

Ønsker du at leve af de indtægter, du tjener gennem din virksomhed, kan du ikke samtidig modtage dagpenge. Der gælder andre regler, hvis du driver din virksomhed som bibeskæftigelse, dvs. i din fritid.

Du er velkommen til at tage en snak med os, inden du tager beslutningen om at blive selvstændig. Vi kan vejlede dig i reglerne om, hvornår og hvordan du evt. kan modtage dagpenge.

Når du starter virksomhed

Når du har besluttet dig for at tage springet og starte op som selvstændig på fuld tid, skal du:

  • afmelde dig som ledig på jobnet.dk
  • give os besked om, at du nu er selvstændig 

 

Er du i tvivl om, hvordan du tager næste skridt med din virksomhed, er dit regionale væksthus et godt sted at begynde. Du kan finde det på startvaekst.dk.

Kom med i vores startup-fællesskab

Er du medlem hos os, kan du søge om en gratis kontorplads i vores eget iværksætterfællesskab, Startup. Kontorfællesskabet ligger oven på vores hovedkontor i midten af København. Her kan du for en periode have din daglige gang og drage nytte af de rammer og tilbud, vi har til vores medlemmer.

 

Hvornår er du selvstændig hovedbeskæftiget?

Du er selvstændig hovedbeskæftiget, når du opfylder mindst én af disse 3 betingelser:

  • arbejdet har været din primære forsørgelse i en periode
  • arbejdet er det arbejde, du har brugt flest timer på i fht. evt andet arbejde
  • arbejdet har dannet grundlag for optagelse i en a-kasse

Hvornår er du selvstændig bibeskæftiget?

Du er selvstændig bibeskæftiget, når du ikke går under definitionen for selvstændig på fuld tid. Se ovenfor.

Hvornår er din virksomhed en hobby?

En hobby- eller fritidsaktivitet har ikke betydning for din ret til dagpenge, så længe formålet med aktiviteterne ikke er at tjene penge.

Det er uden betydning, om driften af en hobbyvirksomhed reelt giver over- eller underskud. Det er også underordnet, om du driver virksomheden alene eller sammen med andre.