Kontingent

Få overblik over dit kontingent og a-kasse priser. Vi er Danmarks billigste a-kasse for akademikere. Studerende er gratis medlemmer.

Prisen for et fuldtidsmedlem i Akademikernes A-kasse er 444 kr. pr. måned (2020).

Reelt set er det faktisk kun 311 kr. pr. måned, da du får fradrag på ca. 30% for dit a-kassemedlemskab. Fradraget får du automatisk via SKAT, når året er slut. 

Størstedelen af dit kontingent til Akademikernes A-kasse går direkte videre til staten. Kun 85 kr. pr. måned ud af de 444 kr., du betaler i kontingent, går til administration og løn til vores medarbejdere. Det gør os til Danmarks billigste a-kasse for akademikere og dem, der har den laveste pris på a-kasser. Nedenunder kan du læse om hvad dit kontingent går til, hvor meget du sparer ved at vælge Akademikernes A-Kasse og andre relevante oplysninger. Husk, at du altid kan melde dig ind her.

Du betaler hver 3. måned, og det er ikke muligt at betale oftere, fx hver måned. Hvis du kan melde din betaling til Betalingsservice, sker betalingerne automatisk. Og du undgår de kvartalsvise regninger, såvel som rykkere, hvis betalingen skulle glippe.

Det går dit kontingent til

Kontingent (2020) for et fuldtidsmedlem i Akademikernes A-kasse består af:

  • et statsbidrag: 352 kr.
  • et beløb til ATP: 7 kr.
  • et beløb til a-kassens drift: 85 kr.

Det giver i alt 444 kr. pr. måned (1.332 kr. pr. kvartal).

Statsbidraget og ATP-satsen er det samme for alle a-kasser. Kontingentet opkræves kvartalsvis forud, og vi indberetter det automatisk til SKAT. Du kan nemlig trække dit kontingent fra i skat.

I tabellen herunder fremgår kontingentets sammensætning pr. kvartal (2020) for forskellige typer medlemskaber (fuldtid, deltid, med og uden efterløn):

  Statsbidrag

ATP 

Adm.bidrag Efterlønsbidrag I alt

Fuldtid
med efterløn

1.056 kr. 21 kr. 255 kr. 1.542 kr. 2.872 kr.

Fuldtid
uden efterløn

1056 kr. 21 kr. 255 kr. 0 kr.

1.332 kr.

Deltid
med efterløn
705 kr. 15 kr. 255 kr. 1026 kr. 2.001 kr.

Deltid
uden efterløn

705 kr. 15 kr. 255 kr. 0 kr. 975 kr.

Seniormedlemskab
(ikke fradragsberettiget)

0 kr. 0 kr. 255 kr.  0 kr

255 kr.

Se hvor meget du sparer i forhold til andre a-kasser

A-KASSEMÅNEDLIGT KONTINGENTÅRLIGT KONTIGENTDET SPARER DU
AKADEMIKERNES
A-KASSE
444 KR. 5.328 KR. -
FTF-A 457 KR. 5.484 KR. 156 KR.
AJKS 459 KR. 5.508 KR. 180 KR.
LAKA 466 KR. 5.592 KR. 264 KR.
LEDERNES A-KASSE 469 KR. 5.628 KR. 300 KR.
MIN A-KASSE 476 KR. 5.712 KR. 384 KR.
FRIE (DANA) 486 KR. 5.832 KR 504 KR.
KRISTELIG A-KASSE 492 KR. 5.904 KR. 576 KR.
MA A-KASSE 493 KR. 5.916 KR. 588 KR.
CA A-KASSE 496 KR. 5.952 KR. 624 KR.
ASE 503 KR. 6.036 KR. 708 KR.
METALS A-KASSE 513 KR. 6.156 KR. 828 KR.
EL-FAGETS A-KASSE 514 KR. 6.168 KR. 840 KR.

I ovenstående tabel kan du se priser for de største a-kasser i Danmark. Akademikernes A-Kasse er den billigste med et månedligt kontingent på 444 kr. (2020), hvor du, sammenlignet med FTF-A, kan spare 156 kroner om året. Du kan blive medlem her

Du er medlem, når du har fået indmeldelsesbrevet

Der kan godt gå nogle uger, før du modtager den første regning fra os. Det afhænger af, hvornår på måneden du melder dig ind. Du burde dog modtage et indmeldelsesbrev fra os kort efter din indmeldelse. Når du har fået det brev, er du gyldigt medlem – også selvom du ikke har betalt det første kontingent endnu.

Hvis du får en regning, selvom du er gratis studiemedlem

Modtager du en regning fra os, selvom du er gratis studiemedlem, er der oftest tale om en af de følgende årsager. Er du i tvivl, er du velkommen til at ringe til os.

Du har forlænget dit studie

Da du meldte dig ind i Akademikernes A-kasse som gratis studiemedlem, oplyste du os, hvornår du regnede med at være færdiguddannet. Når datoen nærmer sig, vil vi derfor sende dig din første regning på et fuldt medlemskab.

Er du endnu ikke færdig med studiet, kan du få forlænget dit gratis studiemedlemskab. Det gør du ved at udfylde blanketten Kontingentfritagelse.

Du er fyldt 30 år

Ifølge loven skal alle betale kontingent for at være medlem af en a-kasse, når de fylder 30 år.  Så er du fyldt 30 år, inden du har taget din afsluttende eksamen, vil du ikke længere kunne være gratis studiemedlem. En mulighed er at blive medlem på deltid. På den måde fortsætter du med at være medlem, men du slipper for at betale fuldt kontingent.

Du har været gratis medlem i 5 år

Du kan maksimalt være gratis studiemedlem i 5 år. Derefter skal du betale for at være medlem, uanset om du har afsluttet din uddannelse eller ej. Er du stadig i gang med at læse, kan du blive medlem på deltid. På den måde fortsætter du med at være medlem, men du slipper for at betale fuldt kontingent.

Betaling og bankoplysninger

Via Betalingsservice

Du kan tilmelde dit kontingent til Betalingsservice. Så bliver regningen automatisk betalt hvert kvartal.

Hvis du ikke allerede er tilmeldt Betalingsservice, kan du gøre det ved at udfylde Betalingsserviceformularen. Så bliver du automatisk tilmeldt. Dog skal den første regning betales manuelt.

Via bankoverførsel

Vil du betale via bankoverførsel, skal du indtaste følgende informationer:

Reg.nr. 5078

Kontonummer: 1023051

Kundenummer: Dit cpr.nummer

Hvis du bor i udlandet

Brug den følgende konto, hvis du bor i udlandet:

Jyske Bank

BIC/SWIFT:  JYBADKKK

IBAN-nr.:   DK 66 50 78 00 01 02 30 51

Kontingentfritagelse

Normalt skal du betale kontingent for at være medlem af en a-kasse. Der findes dog undtagelser.

Du skal søge skriftligt om kontingentfritagelse, og den kan tidligst træde i kraft fra den dag, vi får ansøgningen.

Når du er blevet fritaget for kontingent, skal du stadig betale administrationsgebyret til os. Det er på 255 kr. pr. kvartal. Studerende betaler ikke noget.

Udløb af dagpengeret

Du kan søge om kontingentfritagelse, hvis din ret til dagpenge er ophørt, men du stadig er ledig og tilmeldt som arbejdssøgende hos jobcentret.

Du kan blive fritaget for kontingent, hvis du:

  • ikke modtager hjælp til forsørgelse, f.eks. kontanthjælp, uddannelsesydelse eller arbejdsmarkedsydelse
  • ikke modtager ydelser fra a-kassen

Er du over 50 år, når din dagpengeret udløber, vil en eventuel kontingentfritagelse have betydning for din ret til efterløn.

Ring til os og hør mere om dine muligheder, hvis din ret til dagpenge er løbet ud.

Frihedsberøvet

Du har mulighed for at få kontingentfritagelse, hvis du er blevet frihedsberøvet i mere end 30 dage. Kontakt os, hvis du vil vide mere.

Under 30 år og under uddannelse

Du kan blive fritaget for kontingent, når du følger en SU-berettiget uddannelse af mindst 18 måneders varighed. Læs mere om gratis studiemedlemskab.

Over 30 år og under uddannelse

Personer over 30 år skal ifølge loven betale for at være medlem af en a-kasse. Men hvis du følger en SU-berettiget uddannelse af mindst 18 måneders varighed, efter du er fyldt 30 år, kan du i sjældne tilfælde blive fritaget for kontingent. Alternativt kan du blive medlem på deltid.

Ring til os og hør om dine muligheder.

Relevante blanketter

Kontingentfritagelse