Seniormedlemskab

Medlemskabet af a-kassen ophører fra udgangen af den måned, hvor man er overgået til folkepension. Som noget særligt kan man fremover som folkepensionist melde sig ind i a-kassen som seniormedlem.

Et seniormedlemskab giver ret til hjælp med jobsøgning, men man kan ikke få ret til arbejdsløshedsdagpenge eller andre ydelser, som a-kassen udbetaler.

Som seniormedlem skal man kun betale administrationsbidrag til a-kassen – i alt 1020 kr. årligt.

Administrationsbidraget er ifølge SKAT ikke fradragsberettiget.

Du melder dig ind i a-kassen som seniormedlem her.