Deltidsforsikring

Du kan tegne et deltidsmedlemskab, hvis du arbejder mindre end 30 timer om ugen. Din dagpengesats vil være tilsvarende lavere.

Der er penge at spare ved at vælge en deltidsforsikring, hvis du arbejder mindre end 30 timer om ugen eller søger job på deltid. Dvs. et medlemskab, hvor du ikke betaler fuldt kontingent.

De dagpenge, du får udbetalt ved ledighed med en deltidsforsikring, er tilsvarende lavere, end hvis du har en fuldtidsforsikring.

Se de aktuelle satser.

Nemt at skifte fra fuldtid til deltid

Det er altid muligt at skifte mellem deltids- og fuldtidsforsikringer, så de matcher dine behov. Du kan skifte fra fuldtidsforsikring til deltid fra dag til dag. Du søger om at skifte ved at sende en besked til os via selvbetjeningen og fortælle, at du gerne vil skifte.

Du kan godt fortsætte som fuldtidsforsikret, selvom du arbejder på deltid. Men du må ikke være deltidsforsikret, hvis du arbejder på fuld tid.

Vi beregner din dagpengesats ud fra din forsikringsstatus (deltid eller fuldtid) og antallet af timer, du har arbejdet, og den indkomst du har haft over en 3-månedersperiode.

Du er altid velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål til din arbejdsløshedsforsikring.

Studerende over 30 år

Studerende kan være gratis medlemmer af en a-kasse. Men hvis du er fyldt 30 år, før du har afsluttet din uddannelse, skal du ifølge loven betale for dit medlemskab af en a-kasse.

Til gengæld har du mulighed for at være deltidsforsikret, mens du læser. På den måde sparer du pengene til en fuldtidsforsikring.

Vælger du en deltidsforsikring, må du højst arbejde 30 timer om ugen ved siden af studierne.

Husk 14-dagesreglen

Senest 14 dage efter, du har taget din sidste eksamen, skal du huske at skifte medlemskab fra studerende til nyuddannet fuldtidsmedlem. Ellers risikerer du at miste din ret til dagpenge i mindst 1 år.

Når du har skiftet medlemskab, kan du modtage dagpenge på fuld tid fra din første dag som nyuddannet.