Indmeldelse

Som medlem af Akademikernes A-kasse får du rådgivning tilpasset din branche og din situation.

Der er mange gode grunde til at være medlem af Akademikernes A-kasse. Vi er specialister i at få ledige akademikere i arbejde. Vi har jobkonsulenter, der kender netop dit fagområde. Og så er vi landets billigste a-kasse for akademikere.

Se alle fordelene ved et medlemskab her.

Hvis du er medlem af en anden a-kasse, er det vigtigt, at du ikke melder dig ud af din nuværende a-kasse først. Du skal i stedet søge om optagelse ved at udfylde indmeldelsesblanketten. Vi sørger for overflytningen fra din nuværende a-kasse.

Dine rettigheder følger med ved overflytning

Hvis du bliver overflyttet fra en anden a-kasse til Akademikernes A-kasse, får du din anciennitet med dig. Det betyder, at hvis du allerede har været medlem af en anden a-kasse i et halvt år, skal du kun have været medlem hos os i et halvt år, før du lever op til kravet om et års medlemskab for at kunne få dagpenge.

Læs, hvilke andre betingelser der bliver stillet, for at du får en dagpengeret.

Nyuddannede skal vælge mellem rettigheder

Skal du flytte medlemskab som nyuddannet, er det vigtigt, at du kender dine rettigheder i din nuværende a-kasse. Du skal nemlig vælge mellem dine nuværende rettigheder og rettigheder som nyuddannet.

Du kan ikke senere fortryde dette valg.

Nyuddannet med rettigheder som nyuddannet

Hvis du vælger at blive overflyttet med dimittendrettigheder, vil du som nyuddannet medlem have ret til 2 års dagpenge efter din sidste eksamen.

  • Har du været medlem i mindst et år, kan du have ret til dagpenge allerede dagen efter din sidste eksamen
  • Har du været medlem i mindre end et år, kan du have ret til dagpenge en måned efter din sidste eksamen.

Det er dog vigtigt, at du har søgt om overflytning senest 14 dage efter den afsluttende eksamen. Læs mere om 14-dagesreglen.

Du får udbetalt dimittendsatsen.

Nyuddannet med nuværende rettigheder

Hvis du søger om overflytning med dine nuværende rettigheder, skal du søge om optagelse senest 4 uger efter, at du har afsluttet din uddannelse.

Du får samme ret til dagpenge hos Akademikernes A-kasse, som du har erhvervet i din nuværende a-kasse. Du opnår således ikke ret til dagpenge på baggrund af din status som nyuddannet. Du vil derfor kun kunne få dagpenge hos os, hvis du har ret til dagpenge i din nuværende a-kasse.

Er du i tvivl om, hvilken type overflytning der er bedst for dig, kan du kontakte din nuværende a-kasse.

Studerende er gratis medlemmer

Som studerende under 30 år kan du blive gratis medlem af en a-kasse. Det er en god ide, da du skal have været medlem af en a-kasse i mindst 1 år, før du kan få udbetalt dagpenge. Som gratis studiemedlem optjener du din ret til dagpenge, mens du læser. Og så kan du få dagpenge, så snart du er færdiguddannet.

Læs mere om fordelene ved at være medlem, mens du studerer.

Selvstændige kan også blive medlem i Akademikernes A-kasse

Er du selvstændig, har vi også tilbud til dig.

Læs mere om vores tilbud og dine muligheder for dagpenge, hvis du er eller har været selvstændig.

Er du lige kommet til Danmark fra udlandet?

Har du været omfattet af arbejdsløshedsforsikringen på Færøerne, i Schweiz eller i et andet EØS-land, umiddelbart inden du søger om optagelse i Akademikernes A-kasse, kan du overføre din anciennitet fra dette land.

Du skal have bopæl i Danmark på det tidspunkt, hvor du melder dig ind, og du skal melde dig ind inden 8 uger efter du har opsagt din arbejdsløshedsforsikring i det andet EØS-land. Læs også mere her om at vende hjem til Danmark.

Du er velkommen til at ringe til os, så hjælper vi dig godt i gang.