Du kommer hjem til Danmark

Når du har boet og arbejdet i udlandet og kommer hjem til Danmark igen, skal du søge om optagelse hos os.

Har du arbejdet og boet i et andet land, har du sandsynligvis været meldt ud af Akademikernes A-kasse og i stedet været dækket af en arbejdsløshedsforsikring i det land, du har været i.

Når du kommer hjem til Danmark igen, gælder der forskellige regler for, hvordan og hvornår du igen optjener en ny dagpengeret. Det kommer blandt andet an på, hvor længe du har været væk, hvad du har lavet, og om du har været i eller uden for EØS.

Har du ikke haft en arbejdsløshedsforsikring, eller har du været forsikret forkert, skal du optjene en ny ret til dagpenge i Danmark, før du kan begynde at modtage dagpenge.

Få dokumentationen med fra udlandet

For at have dagpengeret når du kommer hjem fra et EØS-land, skal du have været dækket af en arbejdsløshedsforsikring i det land, du har opholdt dig i.

Din dokumentation for din arbejdsløshedsforsikring i udlandet er en PDU1-attest eller en E 301-attest. Den får du hos arbejdsløshedsforsikringsmyndigheden i det EØS-land, hvor du har arbejdet.

Arbejdsløshedsforsikringsmyndigheden i det andet EØS-land attesterer på blanketten, hvilke forsikrings- og arbejdsperioder du har haft. Når du melder dig ind hos os efter din hjemkomst, vil vi bede om at se din PDU1. 

Du skal dog ikke vente med at melde dig ind i Akademikernes A-kasse, til du har modtaget PDU1-blanketten fra det land, du har været i. Du skal melde dig ind senest 8 uger efter, du er kommet tilbage til Danmark, men det kan godt tage længere tid, før din PDU1 er klar. 

Hvis du er ledig og ikke har en PDU1 attest fra udlandet

Er du ledig, og har du ikke fået en PDU1-attest fra udlandet, skal du udfylde blanketten ”Erklæring om forsikring i udlandet, AK021”. Vi beder om en PDU1 attest fra det andet EØS-land, når vi modtager blanketten AK021.

For at vi kan behandle blanketten AK021, skal du sende en kopi af din udenlandske ansættelseskontrakt og de sidste 12 måneders lønsedler.

Vi bruger oplysninger som dokumentation for dit arbejde i udlandet. Det gør vi, så din udenlandske indtægt kan tælle med til optjening af retten til dagpenge.

Mens vi venter på PDU1-attesten, kan vi udbetale dagpenge til dig i op til 6 måneder.

Du skal være opmærksom på, at du i øvrigt skal opfylde de almindelige betingelser for at få dagpenge.

Du har mulighed for selv at kontakte det andet EØS land for at forkorte sagsbehandlingstiden.

Går der mere end 6 måneder, før vi har modtaget din PDU1/U001-attest, stopper udbetalingen.

Vi kan søge om dispensation hos Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, hvis vi ikke har modtaget dokumentationen inden de 6 måneder. På den måde kan vi muligvis fortsætte udbetalingen, mens vi afventer din PDU1-attest. 

Hvis din PDU1 attest viser, at du enten ikke har været forsikret i udlandet eller ikke overholder 8 ugers fristen, skal du betale den del af dagpenge tilbage, som du ikke havde ret til at få udbetalt.

Bemærk

Ved at udfylde AK021 bekræfter du, at du har haft en medlems- og forsikringsperiode i et andet EØS- land, og at du er blevet vejledt om, at du skal betale dagpenge tilbage, hvis det viser sig at du ikke havde ret til dem.

Når du har været på jobsøgning i udlandet

Har du været i et andet EØS-land i op til 3 måneder for at søge job, skal du tilmelde dig som ledig i jobcentret, før vi igen kan udbetale dagpenge til dig. Det skal du gøre senest den dag, din rejsetilladelse udløber. Ellers skal du optjene en ny ret til dagpenge ved at arbejde 296 timer over en periode på 3 måneder. Du må fx ikke holde ferie i udlandet i forlængelse af attestperioden.

Har du været medlem inden for de seneste 5 år

Har du været medlem af en a-kasse i Danmark inden for de sidste 5 år, kan du få overført dine forsikrings- og arbejdstimer fra det EØS-land, hvor du har boet og arbejdet. Det betyder, at det tæller med i din optjening af en dagpengeret i Danmark.

Ønsker du at gøre det, skal du søge om (gen-)optagelse i Akademikernes A-kasse inden 8 uger efter, at du har opsagt din arbejdsløshedsforsikring i det andet EØS-land. Hvis du opfylder de almindelige betingelser for ret til dagpenge, vil du kunne få dagpenge, hvis du skulle blive ledig efter din hjemkomst.

Har du ikke været medlem før - eller er der gået mere end 5 år?

Har du ikke tidligere været medlem af en dansk a-kasse, eller er det mere end 5 år siden, du sidst var medlem, kan du søge om optagelse i Akademikernes A-kasse.

Du skal både melde dig ind og starte arbejde inden 8 uger, fra du ikke længere var arbejdsløshedsforsikret i det andet EØS-land. Når du har arbejdet i 296 timer inden for 12 uger/3 måneder i Danmark, kan vi medregne dine forsikrings- og arbejdsperioder i udlandet, når vi skal se på, hvornår du har ret til dagpenge.

Hvis du skal have dagpenge, skal du også huske at melde dig ledig på jobcentret. Læs vores guide til nyledige.

Du kan genoptage din efterlønsindbetaling

Betalte du til efterlønsordningen, inden du rejste til udlandet, har du mulighed for at genoptage den, når du kommer tilbage til Danmark.

Hvis du under dit udlandsophold har været meldt ud af Akademikernes A-kasse, kan du efterbetale bidraget, når du kommer tilbage til Danmark og opfylder betingelserne for optagelse/genoptagelse i Akademikernes A-kasse.

Det kræver dog, at du har været dækket af en arbejdsløshedsforsikring i det land, du har arbejdet i, og at du melder dig ind i en a-kasse igen, så snart du er kommet tilbage til Danmark.

Læs mere om efterlønsordningen.

Relevante blanketter:

Ansøgning om PDU1