Du kan gå på efterløn afhængig af din alder

Din fødselsdato afgør, hvornår du kan gå på efterløn eller få et efterlønsbevis. Det skyldes regeringens beslutning om at hæve efterlønsalderen over de næste år.

I regeringens efterlønsreform er der vedtaget en overgangsperiode til at hæve danskernes efterløns- og folkepensionsalder. Derfor afhænger det af din alder, hvornår du kan modtage efterløn, hvor meget du kan få udbetalt, og hvornår du kan trække dig fra arbejdsmarkedet. 

Herunder kan du se de regler, der gælder for netop dig.

Er du i tvivl om, hvad der gælder for dig, er du velkommen til at ringe til os.  

Fødselsdato

Efterlønsalder

Folkepensions-alder

Maksimalt antal år på efterløn

Timer, du skal arbejde som lønmodtager for at få højeste sats, efter du har nået din efterlønsalder

Før 1. januar 1954

60 år

65 år

5 år

30 timer pr. uge de første 2 år

1. jan. 1954 - 30. juni 1954

60 ½ år

65 ½ år

5 år

30 timer pr. uge de første 2 år

1. juli 1954 - 31. dec. 1954

61 år

66 år

5 år

30 timer pr. uge de første 2 år

1. jan. 1955 - 30. juni 1955

61 ½ år

66 ½ år

5 år

30 timer pr. uge de første 2 år

1. juli 1955 - 31. dec. 1955

62 år

67 år

5 år

30 timer pr. uge de første 2 år

1. jan. 1956 - 30. juni 1956

62 ½ år

67 år

4 ½ år

 2.340 timer, inden du fylder 64 år

1. juli 1956 - 31. dec. 1958

63 år

67 år

4 år

 1.560 timer, inden du fylder 64 år

1. jan. 1959 - 30. juni 1959

63 ½ år

67 år

3 ½ år

 780 timer, inden du fylder 64 år

1. juli 1959 - 31. dec. 1962

64 år

67 år

3 år

 -

1. jan. 1963 - 31. dec. 1966

65 år*

68* år

3 år

 -

1. jan. 1967 eller senere

65 år**

68** år

3 år

 -

 ** Med de allerede konstaterede forlængelser af danskernes gennemsnitlige levetid, vil efterlønsalderen være 65 år i 2027 og 66 år i 2030.

*Alderen forhøjes, hvis danskernes gennemsnitlige levetid forøges med mindst 0,6 år første gang med virkning fra 2027. Det blev aftalt i Velfærdsforliget i 2006.

Du er født 1. januar 1954 – 31. december 1955

Se efterlønsalder og pensionsalder i tabellen ovenfor.

Du kan optjene ret til en højere efterlønssats

Du kan få efterløn med 91 pct. af efterlønssatsen, hvis du vælger at gå på efterløn i løbet af de første 2 år efter, du har nået din efterlønsalder (se tabel).

Alle dine pensioner vil give modregning i efterlønnen. 

Vælger du at udskyde din efterløn i 2 år, og arbejder du mindst 30 timer om ugen, opfylder du 2-årsreglen. Herefter kan du gå på efterløn og modtage den fulde sats.

Der sker kun modregning for pensioner, hvis du vælger at få en løbende udbetaling af pension (en arbejdsgiverpension).

Du kan optjene ret til skattefri præmie

Fortsætter du med at arbejde, efter du har opfyldt 2-årsreglen, optjener du ret til en skattefri præmieportion. Du optjener ret til en præmieportion for hver gang, du arbejder 481 timer (svarende til fuldtidsarbejde i 3 måneder). Arbejder du i hele din efterlønsperiode uden at modtage efterløn, kan du optjene maks. 156.504 kr.

Du er født 1. januar 1956 – 30. juni 1956

Se efterlønsalder og pensionsalder i tabellen ovenfor.

Du kan optjene ret til en højere efterlønssats

Du kan få efterløn med 91 pct. af efterlønssatsen, hvis du vælger at gå på efterløn, inden du fylder 64 år.

Vælger du at udskyde din efterløn i 1,5 år, og arbejder du som lønmodtager mindst 30 timer om ugen, opfylder du den såkaldte udskydelsesregel.

Så kan du gå på efterløn og modtage den fulde sats. Hvor mange timer, du skal have arbejdet i udskydelsesperioden, kan du se af tabellen (sidste kolonne i tabellen ovenfor).

Modregning af din pension

Der vil ske fradrag for din pensionsformue i hele efterlønsperioden. I forhold til modregning af pension er der derfor ingen forskel på, om du går på efterløn før eller efter, du er fyldt 64 år.

Du kan optjene ret til skattefri præmie

Fortsætter du med at arbejde, efter du opfylder udskydelsesreglen, kan du optjene ret til en skattefri præmieportion. Du optjener en portion, hver gang du arbejder 481 timer (svarende til fuldtidsarbejde i 3 måneder).

Arbejder du i hele din efterlønsperiode uden at modtage efterløn, kan du optjene maks. 159.000 kr (2017).

Når du er overgået til efterløn, kan du kun optjene ret til præmier i selve efterlønsperioden, hvis du har ventet med din efterløn i 2 år og i 2-årsperioden har arbejdet 3.120 timer. 

Du er født 1. juli 1956 – 31. december 1958

Se efterlønsalder og pensionsalder i tabellen ovenfor.

Du kan optjene ret til en højere efterlønssats

Du kan få efterløn med 91 pct. af efterlønssatsen, hvis du vælger at gå på efterløn, inden du fylder 64 år.

Vælger du at udskyde din efterløn i 1 år, og arbejder du som lønmodtager mindst 30 timer om ugen, opfylder du den såkaldte udskydelsesregel.

Så kan du gå på efterløn og modtage den fulde sats. Hvor mange timer, du skal have arbejdet i udskydelsesperioden, kan du se af tabellen (sidste kolonne i tabellen ovenfor).

 

Modregning af din pension

Der vil ske fradrag for din pensionsformue i hele efterlønsperioden. I forhold til modregning af pension er der derfor ingen forskel på, om du går på efterløn før eller efter, du er fyldt 64 år. 

Du kan optjene ret til skattefri præmie

Fortsætter du med at arbejde, efter du opfylder udskydelsesreglen, kan du optjene ret til en skattefri præmieportion. Du optjener en portion, hver gang du arbejder 481 timer (svarende til fuldtidsarbejde i 3 måneder).

Arbejder du i hele din efterlønsperiode uden at modtage efterløn, kan du optjene maks. 159.000 kr (2017).

Når du er overgået til efterløn, kan du kun optjene ret til præmier i selve efterlønsperioden, hvis du har ventet med din efterløn i 2 år og i 2-årsperioden har arbejdet 3.120 timer.


Du er født 1. januar 1959 – 30. juni 1959

Se efterlønsalder og pensionsalder i tabellen ovenfor.

Du kan optjene ret til en højere efterlønssats

Du kan få efterløn med 91 pct. af efterlønssatsen, hvis du vælger at gå på efterløn, inden du fylder 64 år.
Vælger du at udskyde din efterløn i ½ år, og arbejder du som lønmodtager mindst 30 timer om ugen, opfylder du den såkaldte udskydelsesregel.
Så kan du gå på efterløn og modtage den fulde sats. Hvor mange timer, du skal have arbejdet i udskydelsesperioden, kan du se af tabellen (sidste kolonne i tabellen ovenfor).

Modregning af din pension

Der vil ske fradrag for din pensionsformue i hele efterlønsperioden. I forhold til modregning af pension er der derfor ingen forskel på, om du går på efterløn før eller efter, du er fyldt 64 år.

Du kan optjene ret til skattefri præmie

Fortsætter du med at arbejde, efter du opfylder udskydelsesreglen, kan du optjene ret til en skattefri præmieportion. Du optjener en portion, hver gang du arbejder 481 timer (svarende til fuldtidsarbejde i 3 måneder).
Arbejder du i hele din efterlønsperiode uden at modtage efterløn, kan du som fuldtidsforsikret optjene maks. 159.000 kr. (2017)
Når du er overgået til efterløn, kan du kun optjene ret til præmier i selve efterlønsperioden, hvis du har ventet med din efterløn i 2 år og i 2-årsperioden har arbejdet 3.120 timer.

Du er født 1. juli 1959 – 31. december 1962

Se efterlønsalder og pensionsalder i tabellen ovenfor.

Efterløn

Din efterlønssats er højst 100 pct. af den maksimale dagpengesats. 

Modregning af din pension

Der vil ske fradrag for din pensionsformue i hele efterlønsperioden. 

Skattefri præmie

Fortsætter du med at arbejde, efter du har nået efterlønsalderen, kan du optjene ret til en skattefri præmieportion. Du optjener en portion, hver gang du arbejder 481 timer (svarende til fuldtidsarbejde i 3 måneder).

Arbejder du i hele din efterlønsperiode uden at modtage efterløn, kan du optjene maks. 156.504 kr.

Fortsætter du med at arbejde efter du er gået på efterløn, regner vi timer efter overgangen til efterløn med til optjeningen af præmie, hvis du har ventet med din efterløn i 2 år og i 2-årsperioden har arbejdet 3.120 timer.

Du er født i 1963 og frem

Som reglerne er i dag, kan du gå på efterløn, når du er 65 år og modtage folkepension, fra du er 68 år. Du kan få efterløn i 3 år.

Din efterlønsalder afhænger af, hvornår du har ret til folkepension, da retten til efterløn er fastlagt til at være 3 år før folkepensionsalderen. 

Efterløn

Din efterlønssats er højst 100 pct. af den maksimale dagpengesats. 

Fradrag for pension

Der vil ske fradrag for din pensionsformue i hele efterlønsperioden. I forhold til modregning af pension er der derfor ingen forskel på, om du går på efterløn før eller efter, du er fyldt 65 år.

Skattefri præmie

Fortsætter du med at arbejde, efter du er fyldt 65 år, kan du optjene ret til en skattefri præmieportion. Du optjener en portion, hver gang du arbejder 481 timer (svarende til fuldtidsarbejde i 3 måneder).

Arbejder du i hele din efterlønsperiode uden at modtage efterløn, kan du optjene maks. 156.504 kr.

Når du er overgået til efterløn, kan du kun fortsætte med at optjene præmier i selve efterlønsperioden, hvis du har ventet med din efterløn i 2 år og i 2-årsperioden har arbejdet 3.120 timer. Opfylder du alene den almindelige udskydelsesregel, kan du kun få de skattefri præmieportioner, du har optjent, indtil du går på efterløn.