Du vil have efterløn og arbejde samtidig

Du kan arbejde som lønmodtager, mens du modtager efterløn. Vil du arbejde i din egen virksomhed, skal du have en tilladelse.

Du kan arbejde som lønmodtager, mens du er på efterløn, og på den måde bestemmer du selv hvordan og i hvilket tempo, du vil trække dig tilbage fra arbejdsmarkedet.

Bliver du ved med at arbejde også efter de 2 år efter udstedelse af efterlønsbeviset, optjener du timer til skattefri præmie.

Dine arbejdstimer vil blive modregnet i din efterlønsudbetaling. Arbejder du mere end 29,6 timer på en uge, vil du dog ikke modtage efterløn for den uge. Arbejder du mere end 37 timer på en uge, vil de overskydende timer blive modregnet i de følgende uger.

Du kan være selvstændig i begrænset omfang

Har du en selvstændig virksomhed, som du tjener penge i ved siden af din efterløn, skal du altid have en tilladelse fra os til at drive virksomheden.

Du kan arbejde op til 400 timer over en 12-månedersperiode. Har du hjælpere eller samarbejdspartnere, der kører en del af virksomheden for dig, vil deres arbejdstimer tælle med i dine 400 timer.

Dit dækningsbidrag 1 må i 2016 maks. være 75.978 kr. pr. regnskabsår.

Reglerne gør det svært at få en godkendelse til at drive selvstændig virksomhed ved siden af efterlønnen. Virksomhedens opgaver skal være afgrænsede.

Eksempel

En klinisk psykolog ønsker at have enkelte klienter ved siden af sin efterløn. Hun har en hjemmeside, hvor nye kunder kan henvende sig. Når hun har nået de 400 timer over en 12-månedersperiode, er hendes plan at sige nej til flere klienter.

I denne situation vil hun sandsynligvis ikke få tilladelse til at drive sin virksomhed og samtidig modtage efterløn. Det skyldes, at virksomheden ikke på forhånd er afgrænset, men først bliver det, når hun selv siger stop.

Det kan derimod godt være muligt for psykologen at afslutte to klienter, efter hun er gået på efterløn. Det kræver, at hun har lukket for tilgang af nye klienter, og at virksomheden er afgrænset til at afslutte de to klienters forløb.

Søg om tilladelse i god tid – og ring gerne til os inden

Du søger om tilladelsen ved at indsende blanketterne Ansøgning om efterløn under 400-timersordningen (AR284)

samt Skema om selvstændig virksomhed  (AK084)

Det er en god ide at søge i god tid, da vores sagsbehandling på disse ansøgninger kan være lidt længere end normalt.

Ønsker du at høre mere om dine muligheder for at drive selvstændig virksomhed, er du velkommen til at ringe til os, før du søger.