Du får et efterlønsbevis

Med et efterlønsbevis er du sikret efterløn, selvom du skulle blive syg.

Vi udsteder et efterlønsbevis til dig, når du når din efterlønsalder. Det er et bevis på, at du opfylder betingelserne for at kunne gå på efterløn.

Med et efterlønsbevis, der er udstedt, mens du er rask, kan du gå på efterløn, selvom du skulle blive syg, så du ikke kan arbejde 37 timer om ugen.

Fordelene ved et efterlønsbevis

  • Du kan gå på efterløn, selv om du bliver syg
  • Du kan gå på efterløn med fuld efterlønssats og uden pensionsmodregning, hvis du udskyder at gå på efterløn i 2 år, fra du har fået beviset, og samtidig ikke modtager løbende udbetalinger fra en arbejdsgiverfinansieret pension. Er du født efter 1. januar 1956, vil dine pensioner dog altid skulle modregnes
  • Du kan optjene en skattefri præmie, hvis du fortsætter med at arbejde eller drive selvstændig virksomhed som hovedbeskæftigelse i væsentlig omfang, efter du har udskudt efterlønnen i 2 år 
  • Du slipper for at betale efterlønsbidrag fra bevisdatoen.