Du vil have dit bidrag tilbagebetalt

Skal du alligevel ikke gå på efterløn, kan du få dine bidrag tilbagebetalt. Som regel får du pengene overført til en pensionsordning. Indtil 30. juni 2018 er der en ekstraordinær mulighed for at få dine efterlønsbidrag udbetalt skattefrit.

Ny aftale giver mulighed for skattefri tilbagebetaling 

Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en pensionsaftale, som også får betydning for efterlønnen.

Du kan indtil 30. juni 2018 søge om at få dine efterlønsbidrag udbetalt skattefrit, hvis du vælger at træde ud af efterlønsordningen. Du skal bruge denne blanket: Ansøgning om skattefri udbetaling af efterlønsbidrag

Skattefriheden gælder for efterlønsbidrag indbetalt fra 1999 og frem til og med 22. juni 2017. Bidrag indbetalt herefter vil blive modregnet en afgift til staten på 30 pct.

Du får et brev fra os, hvis du har mulighed for at søge om denne skattefrie udbetaling af efterlønsbidraget.

Læs FAQ om den skattefri udbetaling af efterlønsbidrag

Efter 30. juni 2018 gælder nedenstående regler for tilbagebetaling af efterlønsbidrag.

Pengene bliver overført til din pensionsordning

Har du fortrudt, at du har tilmeldt dig efterlønsordningen, kan du få de bidrag, du allerede har betalt, tilbage. Du skal bruge denne blanket: Tilbagebetaling af efterlønsbidrag (AR252).

Det samme gælder, hvis du ikke kan få ret til at gå på efterløn, eller hvis du pga. store pensioner ikke kan få udbetalt din efterløn. Læs mere om betingelserne for at kunne gå på efterløn.

Har du indbetalt bidrag til efterlønsordningen i mindre end et år, kan du få tilbagebetalt pengene til din NemKonto. Vær opmærksom på, at der ved udbetaling vil blive trukket skat.

Har du indbetalt bidrag i mere end et år, vil pengene blive overført til en pensionsopsparing i dit pensionsselskab eller pengeinstitut, hvis de har en pensionsordning.

Har du nået den alder, hvor du kan gå på efterløn, og kan eller vil du ikke gå på efterløn, kan du få pengene udbetalt.