Du vil have dit bidrag tilbagebetalt

Skal du alligevel ikke gå på efterløn, kan du få dine bidrag tilbagebetalt. Som regel får du pengene overført til en pensionsordning.

Har du fortrudt, at du har tilmeldt dig efterlønsordningen, kan du få de bidrag, du allerede har betalt, tilbage. Du skal bruge denne blanket: Tilbagebetaling af efterlønsbidrag (AR252).

Det samme gælder, hvis du ikke kan få ret til at gå på efterløn, eller hvis du pga. store pensioner ikke kan få udbetalt din efterløn. Læs mere om betingelserne for at kunne gå på efterløn.

Pengene bliver overført til din pensionsordning

Har du indbetalt bidrag til efterlønsordningen i mindre end et år, kan du få tilbagebetalt pengene til din NemKonto. Vær opmærksom på, at der ved udbetaling vil blive trukket skat.

Har du indbetalt bidrag i mere end et år, vil pengene blive overført til en pensionsopsparing i dit pensionsselskab eller pengeinstitut, hvis de har en pensionsordning.

Har du nået den alder, hvor du kan gå på efterløn, og kan eller vil du ikke gå på efterløn, kan du få pengene udbetalt.

Ny aftale med betydning for efterlønnen

Du skal være opmærksom på, at Regeringen og Dansk Folkeparti har indgået en pensionsaftale, som også får betydning for efterlønnen.

Du vil efter forslagets vedtagelse i perioden fra 1. januar 2018 til 30. juni 2018 kunne ansøge om at træde ud af efterlønsordningen og få de indbetalte bidrag tilbagebetalt skattefrit. Muligheden gælder for medlemmer af efterlønsordningen, der på ansøgningstidspunktet endnu ikke har nået efterlønsalderen.

Beløbet vil blive udbetalt i juli måned 2018. Skattefriheden gælder for efterlønsbidrag indbetalt fra 1999 og frem til og med den 22. juni 2017.

Du kan altså med fordel afvente, om forslaget bliver vedtaget. Vær opmærksom på, at forslaget først skal vedtages ved lov.

Relevante blanketter:

 Tilbagebetaling af efterlønsbidrag (AR252).