Du er blevet opsagt

Et korrekt opsigelsesvarsel og afspadsering af overarbejde har betydning for din ret til at modtage dagpenge.

Hvis du bliver sagt op fra dit job, skal du først undersøge, om du har fået det opsigelsesvarsel, du har krav på. Hvis du accepterer et for kort opsigelsesvarsel, er du nemlig selvforskyldt ledig og vil da få en karantæne på 3 uger, inden du kan få dagpenge.

Se i øvrigt vores guide til nyledige.

Tjek dit opsigelsesvarsel

Du kan tjekke om dit opsigelsesvarsel er ok på én af følgende måder:

  • kontakt din faglige organisation - de kan hjælpe dig med at undersøge, om du har fået korrekt opsigelsesvarsel, korrekt beregnet feriegodtgørelse og pension m.v.
  • kontakt din tillidsrepræsentant på din arbejdsplads, hvis du fx ikke er medlem af en faglig organisation
  • se opsigelsesvarslerne i din overenskomst eller din ansættelseskontrakt.

Vær opmærksom på, at vi som a-kasse ikke kan gå ind i en sag om for kort opsigelsesvarsel, men blot konstatere om det er tilfældet eller ej. Alle tvister skal den faglige organisation tage sig af, da a-kasserne ikke må vejlede eller blande sig i disse forhold.

Kontakt os endelig, hvis du er i tvivl.

Din arbejdsgiver betaler dine første dage som ledig

Er du blevet opsagt, kan du få dagpenge fra din første dag som ledig. Har du arbejdet det samme sted mindst 3 måneder, skal din arbejdsgiver betale dine dagpenge for de første ledighedsdage - det kaldes G-dage (dagpengegodtgørelse).

Læs mere om at blive opsagt.

Du er først ledig efter dit opsigelsesvarsel

Hvis du har et opsigelsesvarsel, er du først ledig, efter opsigelsesvarslet udløber. Det gælder også, selvom din arbejdsgiver har fritstillet dig, dvs. I har aftalt, at du ikke skal gå på arbejde i opsigelsesperioden.

G-dage (dagpengegodtgørelse)

Begrebet G-dage (dagpengegodtgørelsesdage) dækker over dine 3 første dage som ledig. De dage skal din arbejdsgiver betale, hvis du er blevet sagt op, hjemsendt, stopper i et vikariat eller afslutter en opgave eller ansættelse med fast slutdato. Har du været ansat i mindre end 3 måneder, skal din arbejdsgiver dog kun betale dagpengegodtgørelse for 1 dag.

Kravet er, at du inden for de sidste 4 uger har arbejdet mindst 74 timer.

Der gælder særlige regler for freelancere. Ring til os, hvis du er i tvivl.

Hvis din arbejdsgiver ikke udbetaler pengene, bør du kontakte Akademikernes A-kasse. Vi kan hjælpe dig med at få arbejdsgiveren til at betale for G-dagene.

Overskydende timer

Har du fået løn for mere end 37 timer om ugen, inden du blev ledig, får du først dagpenge, når de overskydende timer er afviklet.

Du afvikler overskydende timer ved at holde fri uden dagpenge

Du afvikler de overskydende timer ved at holde fri for egen regning. Du kan højst afvikle 37 timer om ugen, hvis du er fuldtidsforsikret (dvs. har ret til dagpenge for 37 timer om ugen).

Overskydende timer bliver forældet 5 uger efter, opgørelsen er lavet.

Ferie og arbejde forlænger afviklingsperioden

Hvis du i løbet af de 5 uger holder ferie med feriepenge eller feriedagpenge, forlænges perioden med det antal dage, du har modtaget penge. De dage, hvor du ikke modtager feriepenge/feriedagpenge, indgår i afviklingen.