Du vil kende reglerne om dagpenge og ydelseskortet

Du kan få dagpenge fra din første dag som ledig, når du opfylder reglerne. Dem kan du få styr på her og også læse om, hvordan du hver månd som ledig skal udfylde et ydelseskort.

Som lønmodtager kan du få dagpenge, hvis du

 • er meldt ledig på jobnet.dk
 • har været medlem af en a-kasse i de sidste 12 måneder
 • har haft en indkomst på mindst 243.996 kr. (2021) inden for de seneste 3 år samtidig med, at du har været medlem af en a-kasse. Du kan max medregne 20.333 kr. pr måned (2021).
 • lever op til kravene om rådighed og jobsøgning (læs mere i punktet nedenfor.

Der gælder dog særlige regler for nyuddannede og for ph.d.’ere.

Du søger om dagpenge ved at følge de skridt, vi har beskrevet i vores guide til nyledige.

Ydelseskortet og udbetaling

Du skal udfylde et ydelseskort hver måned, for at vi kan udbetale dagpenge eller efterløn. På ydelseskortet oplyser du os om eventuelt arbejde, sygdom, ferie og andet, der kan have betydning for dine dagpenge eller efterløn.

Ydelseskortet ligger klar på Mit AKA en uge inden månedens udløb (se en kalender nedenfor, hvor du kan se hvilken dato i måneden, ydelseskortet ligge klart på Mit AKA). Udfylder du det med det samme, vil vi udbetale dine dagpenge, så du har dem på din Nemkonto den sidste hverdag i måneden.

Du har 1 måned og 10 dage fra månedens udløb til at udfylde ydelseskortet. Herefter bliver det forældet, og du kan ikke få dagpenge eller efterløn for den periode, ydelseskortet dækker.

Når du får udbetalt dagpenge fra os, får du en udbetalingsspecifikation i din indbakke på Mit AKA. Ofte vil du dog have pengene på din konto, før du får udbetalingsspecifikationen. Du kan derfor med fordel tjekke din bankkonto, før du evt. kontakter os på chatten eller telefonen pga. manglende udbetaling.

Se en video om, hvordan du læser og forstår oplysningerne på din udbetalingsspecifikation.

Kalender for ydelsekortet

Periode Kortet kan udfyldes

Januar

22.01.2021

Februar

19.02.2021

Marts

24.03.2021

April

22.04.2021

Maj

21.05.2021

Juni

23.06.2021

Juli

23.07.2021

August

24.08.2021

September

23.09.2021

Oktober

22.10.2021

November

23.11.2021

December

17.12.2021

Du skal stå til rådighed og være aktivt jobsøgende

For at få dagpenge skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder, at du kan sige ja til at starte nyt job i morgen. Derudover indebærer det, at arbejdsgivere kan komme i kontakt med dig, at du er aktiv i din jobsøgning, og at du møder op til dine aftaler. Mere nøjagtigt betyder kravet om rådighed, at du:

 • er tilmeldt på jobnet.dk - og har et aktivt CV samme sted
 • møder til lovpligtige møder hos Akademikernes A-kasse, jobcentret og Anden aktør
 • bor og opholder dig i Danmark
 • kan starte fuldtidsarbejde med en dags varsel
 • kan sige ja til et job, som du får tilbudt via Akademikernes A-kasse, jobcentret eller Anden aktør
 • lever op til kravene om jobsøgning og opdatere Jobloggen

Hvis du ikke opfylder de krav, kan der være tvivl om, hvorvidt du står til rådighed for arbejde, og det kan påvirke din ret til dagpenge. Derudover skal du huske at fortælle os og jobcentret, hvis du:

 • ikke har børnepasning
 • deltager i en uddannelse
 • flytter midlertidigt eller varigt
 • tager til udlandet
 • holder ferie

Du skal desuden fortælle os, hvis du:

 • siger nej tak til et job, der er formidlet af a-kassen, jobcentret eller anden aktør
 • afslutter et ansættelsesforhold
 • får begrænsninger i din erhvervsevne.

Dagpengene tælles i timer

Fra din første dag som ledig har du ret til at få dagpenge i to år indenfor en periode på tre år. Vi udbetaler dagpenge i timer, to år svarer til 3.848 timer. På MitAKA under dagpengetællere kan du følge med i, hvor mange timer med dagpenge, du har tilbage.

Vi udbetaler dagpenge for 160,33 timer pr. måned. Herfra skal trækkes timer, hvis du   

 • har holdt ferie,
 • har været sygemeldt med sygedagpenge fra kommunen
 • har været på barsel
 • har arbejdet
 • ikke har været tilmeldt ledig på jobnet.dk
 • ikke har haft ret til dagpenge.

Der skal være mindst 14,8 timer med dagpenge i en måned, for at vi kan udbetale dagpenge. 

Sådan udregner vi din sats

Vi udregner din sats på baggrund af din indkomst i 12 måneder. Vi finder de 12 måneder inden for de seneste 24 måneder med den højeste indkomst. Gennemsnittet af indkomsten i de 12 måneder minus Arbejdsmarkedsbidraget på 8 % kaldes for en dagløn. Du kan få maksimalt 90 % af daglønnen i dagpenge. Dog kan du aldrig få mere end den højeste dagpengesats. Du skal være opmærksom op, at der ikke er en mindstesats. Hvis du derfor har haft en meget lav løn, så kan du risikere at få en tilsvarende lav dagpengesats. Se aktuelle satser

Vi udregner din sats,  når du får ret til en ny dagpengeperiode. Vi udregner også en sats, hvis du bliver omforsikret fra fuldtidsforsikring til deltidsforsikring eller omvendt..

Er du nyuddannet, kan du få genberegnet din sats, når der er gået 6 måneder fra den dag, du fik ret til dagpenge, og der er indberettet mindst 3 måneders indkomst, efter du har afsluttet din uddannelse. Læs  mere om, hvordan arbejde kan give dig en højere dagpengesats.

Vi sammenholder dit ydelseskort med SKAT

I måneden efter, du har udfyldt dit ydelseskort, sammenholder vi dine oplysninger på ydelseskortet med de oplysninger, som din arbejdsgiver har givet til SKAT. Hvis vi på den baggrund skal regulere udbetalingen af dagpengene, får du brev fra os.

Undgå karensdag ved at arbejde

Hver 4. måned som ledig er der en såkaldt karensdag. Det er én dag, hvor du ikke får dagpenge. Du undgår karensdagen, hvis du arbejder mere end 148 timer inden for 4-måneders perioden.

På MitAKA under Dagpengetællere kan du følge med i, hvor mange timer du mangler at arbejde for at undgå karensdagen.

Karantæne hvis du selv siger op

Hvis du selv har sagt dit arbejde op, eller hvis du selv bærer en væsentlig del af skylden for, at du er blevet opsagt, vil du først få dagpenge efter 111 timers karantæne. Det svarer til, at du ikke får dagpenge i 3 uger. 

Karantænen er effektiv. Det betyder, at den kun kan afvikles, når du er tilmeldt som ledig på jobnet.dk og har ret til dagpenge. Det er derfor vigtigt, at du melder dig ledig på jobnet.dk dagen efter, dit opsigelsesvarsel er udløbet. 
Derudover betragtes karantænen som afviklet, når du har arbejdet mere end 185 timer efter karantænen er trådt i kraft. Er karantænen endnu ikke afviklet efter 3 måneder, bortfalder den.

Bliver du selvforskyldt ledig 2 gange indenfor 12 måneder, bortfalder din ret til dagpenge. Du får retten tilbage igen, når du har arbejdet i mindst 300 timer indenfor en periode på 3 måneder efter karantænetidspunktet.

Afkortning af dagpengeperioden

Hvis du, inden for en periode på 8 år, sammenlagt har modtaget dagpenge i 4 år, bliver din periode med dagpenge reduceret med 1 måned. Vi skriver til dig, hvis du nærmer dig den situation.