Du vil kende reglerne om dagpenge

Du kan modtage dagpenge fra din første dag som ledig. Det kræver dog, at du lever op til kravene for ledige.

Som lønmodtager kan du få dagpenge, hvis du

 • er meldt ledig på jobnet.dk
 • har været medlem af en a-kasse i de sidste 12 måneder
 • har haft 1.924 timers arbejde (1.258 timer, hvis du er deltidsforsikret) inden for de seneste 3 år. Du skal have været medlem i den periode, timerne er blevet optjent
 • lever op til kravene om rådighed og jobsøgning.

 

Der gælder dog særlige regler for nyuddannede og for ph.d.’ere.

Du søger om dagpenge ved at følge de skridt, vi har beskrevet i vores guide til nyledige.

Krav til ledige

Som ledig skal du stå til rådighed for arbejdsmarkedet. Det betyder bl.a., at du skal være aktivt jobsøgende og møde op til samtaler med os i a-kassen og dit jobcenter. 
Derudover skal du udfylde Jobloggen med dine jobsøgningsaktiviteter, og du skal være klar til at sige ja til fuldtidsarbejde, hvis du får det tilbudt.

Tilbud til vores medlemmer

Vores mål er at få ledige akademikere i arbejde. Derfor har vi en lang række tilbud til dig, som kan hjælpe og inspirere dig i din jobsøgning. Workshops, karriererådgivning og ikke mindst vores store Jobportal, hvor din jobprofil kan blive matchet med stillinger, der er relevante for dig.

Læs mere om vores tilbud til ledige.

Du skal stå til rådighed og være aktiv jobsøgende

At stå til rådighed for arbejdsmarkedet betyder, at du kan sige ja til at starte nyt job i morgen. Derudover indebærer det, at arbejdsgivere kan komme i kontakt med dig, at du er aktiv i din jobsøgning, og at du møder op til dine aftaler. Mere nøjagtigt betyder kravet om rådighed, at du:

 • er tilmeldt på jobnet.dk - og har et aktivt cv samme sted
 • møder til lovpligtige møder hos Akademikernes A-kasse, jobcentret og Anden aktør
 • bor og opholder dig i Danmark
 • kan starte fuldtidsarbejde med en dags varsel
 • kan sige ja til et job, som du får tilbudt via Akademikernes A-kasse, jobcentret eller Anden aktør
 • lever op til kravene om jobsøgning
 • tjekker dine jobforslag på jobnet.dk hver 7. dag

Hvis du ikke opfylder de krav, kan der være tvivl om, hvorvidt du står til rådighed for arbejde, og det kan påvirke din ret til dagpenge. Derudover skal du huske at fortælle os og jobcentret, hvis du:

 • ikke har børnepasning
 • deltager i en uddannelse
 • flytter midlertidigt eller varigt
 • tager til udlandet
 • holder ferie

Du skal desuden fortælle os, hvis du:

 • siger nej tak til et job, der er formidlet af a-kassen, jobcentret eller anden aktør
 • afslutter et ansættelsesforhold
 • får begrænsninger i din erhvervsevne.

Dagpengene tælles i uger

Fra din første dag som ledig har du ret til 2 års dagpenge eller 104 uger. Pengene bliver udbetalt senest den sidste hverdag i måneden. Vi udbetaler dagpenge i perioder på 4 eller 5 uger. Derfor vil du opleve, at din dagpengeudbetaling svinger, så du nogle måneder får udbetalt mere end andre måneder.

At dagpenge tælles i uger betyder, at hvis du har haft lønarbejde eller ferie fx onsdag, torsdag og fredag i en uge, og du derfor kun modtager dagpenge for mandag og tirsdag, gælder den udbetaling alligevel for en hel uge. Du har altså gjort brug af en hel dagpengeuge ud af de 104, selvom du kun fik udbetalt dagpenge for to dage.

Du kan optjene ret til en højere dagpengesats

For at få den højeste dagpengesats skal du have arbejdet mindst 3 hele måneder og haft mindst 320 timer og en månedsløn på minimum 22.216 kr. 

Din dagpengesats kan blive beregnet en gang om året. Hvis du mener, du har optjent ret til en højere dagpengesats, fx fordi du har haft arbejde, og der er gået mindst et år siden sidste beregning, kan du bede om at få lavet en ny. Er du nyuddannet, kan du få genberegnet din sats, når der er gået 6 måneder fra den dag du fik ret til dagpenge, og du i de 6 måneder har arbejdet mindst 3 hele måneder og haft mindst 320 timer i perioden.

Se aktuelle satser.

Karantæne hvis du selv siger op

Hvis du selv har sagt dit arbejde op, eller hvis du selv bærer en væsentlig del af skylden for, at du er blevet opsagt, vil du først få dagpenge efter 111 timers karantæne. Det svarer til, at du ikke får dagpenge i 3 uger. 

Karantænen er effektiv. Det betyder, at den kun kan afvikles, når du er tilmeldt som ledig på jobnet.dk og har ret til dagpenge. Det er derfor vigtigt, at du melder dig ledig på jobnet.dk dagen efter, dit opsigelsesvarsel er udløbet.

Befordringsgodtgørelse 

Når du skal til samtaler, workshops eller arrangementer hos os, kan du få befordringsgodtgørelse eller -tilskud. Det gælder, hvis du bor i en anden kommune end den dit nærmeste lokalkontor ligger i, og hvis du har mere end 12 kilometers transport hver vej. 

Du får 1 kr. per kilometer målt fra midten af din hjemkommune og til det nærmeste afdelingskontor, uanset hvordan du er kommet frem. Det sker ganske automatisk, du skal ikke selv gøre noget.