Du vil på uddannelse

Du kan i visse tilfælde deltage i uddannelse, mens du er ledig. Der er regler for, hvor meget undervisning du må tage.

Du kan følge visse former for undervisning, mens du modtager dagpenge. Det kræver, at du selv kan betale for undervisningen, og at det kan godkendes af os efter reglerne om kurser på dagpenge.

Vores endelige afgørelse hviler på en vurdering af den konkrete uddannelse, du gerne vil deltage i. Du skal fortsat opfylde rådighedsbetingelserne for at modtage dagpenge, imens du deltager i uddannelse. Reglerne for jobsøgning finder du her.

Dit jobcenter eller din Anden aktør kan fortælle dig om dine muligheder og de tilbud, de har til dig. 

Tommelfingerreglen: Maks. 19 lektioner pr. uge

Som hovedregel gælder det, at du kan deltage i undervisning i op til 19 lektioner om ugen. Kurset må ikke være en del af en fuldtidsuddannelse, der er SU-berettiget. Enkeltfag på universiteter og andre videregående uddannelsesinstitutioner vil typisk være SU-berettigede.

Du kan fx deltage i merkonomuddannelsen, meritlærer- og meritpædagog-uddannelsen, MBA, MPA og HD.

Du må gerne deltage i vejledningsforløb og kurser mere end 19 timer pr. uge, hvis de bliver udbudt af faglige organisationer, dvs. a-kasser eller fagforeninger og de tilknyttede jobserviceenheder. Disse kurser må dog ikke vare længere end 2 uger på fuld tid.

Du kan også tage:

  • enkeltfag på gymnasialt niveau på maks. 20 timer om ugen
  • aftenskoleundervisning med støtte ift. folkeoplysningsloven

 

Du kan kombinere 2-ugerskurser, aftenskolekurser og åben uddannelse. Læs mere om de forskellige uddannelsesmuligheder nedenfor.

Du må følge åben uddannelse op til 6 timer om ugen

Du kan deltage i undervisning på en åben uddannelse, selvom den er en del af en SU-berettiget uddannelse. I det tilfælde må undervisningen højst udgøre 6 lektioner pr. uge eller højst fylde 1/3 af et studenterårsværk. Det kræver desuden, at:

  • du er i første del af din ledighedsperiode
    • Hvis du er under 30 år, kan du deltage i de første 3 måneder, du er ledig
    • Er du over 30 år, kan du deltage i de første 6 måneder, du er ledig
    • Er du 50 år eller derover, kan du deltage i de første 3 måneder, du er ledig 
  • uddannelsen ikke er en del af en ny uddannelse for dig. Fx kan en cand.jur. ikke tage et kursus i økonomi, som kan være led i uddannelsen til cand.merc.

2-ugers kurser, der styrker din tilknytning til arbejdsmarkedet

Du kan deltage i kurser af op til 2 ugers varighed, hvis de er arrangeret af Akademikernes A-kasse, en anden a-kasse, din fagforening eller en anden faglig organisation.

Kurser hos din faglige organisation

Er du medlem af en faglig organisation, er det en god ide at tjekke deres udbud af kurser. Mange organisationer har ligesom Akademikernes A-kasse workshops i jobsamtale og udarbejdelse af ansøgninger og cv.

En del organisationer har desuden særlige tilbud til deres ledige medlemmer.

Højskoleophold for unge under 25

Er du under 25 år gammel, kan du komme på et højskoleophold. Under højskoleopholdet vil du modtage 50 pct. af den højeste dagpengesats. Du skal selv betale for højskoleopholdet.

Højskoleopholdet skal ligge inden for de første 6 måneders sammenlagte ledighed. Det er vigtigt, at du orienterer dit jobcenter om højskoleopholdet.

6 ugers selvvalgt uddannelse er afskaffet for akademikere

Den tidligere ordning om 6 ugers selvvalgt uddannelse er erstattet af 6 ugers jobrettet uddannelsesordning. Den giver alene ufaglærte eller faglærte ledige adgang til kurser efter en nærmere defineret positivliste.

Som hovedregel eksisterer muligheden for at deltage i den nye jobrettede uddannelsesordning derfor ikke for medlemmer af Akademikernes A-kasse. Dog er det selvfølgelig altid muligt at tale med sit jobcenter eller anden aktør om muligheden for uddannelser, der kan åbne døre for et job.

Relevante blanketter

Erklæring om deltagelse i undervisning (AK020)