Du har taget en ph.d.

Bliver du ledig, efter du har afsluttet din ph.d., kan du få den højeste dagpengesats. Du skal bare have været medlem af en a-kasse i mindst 1 år, samtidig med at du har fået løn som ph.d.

Selvom en ph.d. er et studium, betragter vi dig som lønmodtager, mens du skriver din ph.d. Så hvis du skulle blive ledig, efter du har afleveret din afhandling, har du ret til den maksimale dagpengesats, modsat den noget lavere dimittendsats for nyuddannede. Det kræver dog, at du har været medlem og arbejdet fuld tid (svarer til 1924 timer) i mindst 1 år, før du afslutter uddannelsen.

Der gælder andre regler for ph.d.-studerende med statsborgerskab uden for EØS.

Har du ikke været medlem i mindst et år, når du afslutter ph.d.-studiet, kan du søge om optagelse som nyuddannet og dermed omgå reglen om mindst 1 års medlemskab, før du kan få dagpenge.

Du vil i dette tilfælde modtage dimittendsatsen, som er noget lavere end den almindelige maksimalsats for nyuddannede ph.d.ere. Det kan derfor godt betale sig at være medlem, mens du er i gang med din ph.d.

Meld dig ledig og indsend ledighedserklæring

Uanset om du allerede er medlem, eller du først melder dig ind, når du har afsluttet din ph.d., har du ret til dagpenge, når du har afleveret din afhandling.

På din første dag som ledig skal du melde dig ledig i dit lokale jobcenter eller på jobnet.dk og i øvrigt følge de skridt, der er beskrevet i vores guide til nyledige. Når du har gjort det, vurderer vi din ret til at modtage dagpenge.

Er du ikke medlem af en a-kasse, mens du læser din ph.d., kan du melde dig ind som nyuddannet og have ret til dagpenge allerede efter en måned. Det er dog vigtigt, at du melder dig ind senest 14 dage efter, du har afsluttet din ph.d. Ellers risikerer du ikke at kunne få udbetalt dagpenge efter din studieafslutning.

 

Hurtigt og nemt at blive medlem

Er du allerede medlem af en anden a-kasse, men ønsker du at komme over til Akademikernes A-kasse, får du selvfølgelig dine rettigheder med fra din nuværende a-kasse. Du skal altså ikke starte forfra med at optjene et års medlemskab, før du kan få dagpenge.

Det kræver dog, at du ikke melder dig ud af din nuværende a-kasse først. Du skal blot melde dig ind hos os. Vi giver din nuværende a-kasse besked om dit skifte.

Du kan melde dig ind via vores indmeldelsesblanket.

Du kan afslutte din ph.d. på 3 forskellige måder

Et ph.d.-studium er afsluttet, når du har:

  • afleveret afhandlingen

eller

  • forsvaret afhandlingen

eller

  • fået udstedt dit eksamensbevis.

Det er vigtigt at vide, hvilken dato du er blevet færdig, da du skal melde dig ledig på jobnet.dk dagen efter for at kunne modtage dagpenge fra din første ledighedsdag.

Hvis du afbryder eller ikke er færdig med afhandlingen inden for 3 år

Afbryder du dit ph.d.-studie, eller er du ikke nået at blive færdig med din afhandling inden for den sædvanlige 3-årige kontrakt, har du alligevel mulighed for at modtage dagpenge, hvis du skulle blive ledig.

Det kræver dog, at du

  • har ret til dagpenge
  • har været medlem af a-kassen i mindst et år, når du afbryder studiet, eller din kontrakt udløber
  • har arbejdet mindst 1924 timer (1 årsværk på fuld tid) i løbet af den tid, du har været medlem. Det har de fleste ph.d.-studerende, da et ph.d.-studie betragtes som almindeligt lønarbejde på fuld tid.

Hvis du afbryder ph.d.-studiet uden at blive færdig

Du kan modtage dagpenge, selvom du ikke har færdiggjort dit ph.d.-studie, hvis du erklærer på tro og love, at du ikke længere arbejder på afhandlingen. Du skal sende os dokumentation for, at du er udskrevet fra uddannelsesstedet.

Mens du modtager dagpenge, skal du leve op til de almindelige krav for ledige og bl.a. være tilmeldt på jobnet.dk, søge arbejde og møde til de samtaler, som a-kassen og jobcentret indkalder dig til.

Hvis du vil færdiggøre din afhandling uden løn

Du kan modtage dagpenge, mens du gør din afhandling færdig uden løn. Du skal over for os erklære på tro og love, at du kun studerer på deltid, det vil sige under 20 timer ugentligt.

Mens du modtager dagpenge, skal du leve op til de almindelige krav for ledige og bl.a. være tilmeldt på jobnet.dk, søge arbejde og møde til de samtaler, som a-kassen og jobcentret indkalder dig til.

Efter 1. juli 2017 kan du ikke længere få dagpenge samtidig med, at du er tilmeldt en ph.d.-uddannelse. Det betyder, at efter denne dato skal du være udmeldt af dit studie, hvis du ønsker at skrive din afhandling færdig samtidig med, at du får dagpenge. Du vil altid kunne få dagpenge fra dagen efter, du har afleveret din afhandling – også selvom du bliver genindmeldt studiet, når du skal forsvare afhandlingen. 

I perioden mellem 1. januar og 30. juni 2017, kan du fortsat få dagpenge, hvis du studerer på deltid, dvs. under 20 timer om ugen.

Statsborgere fra et land uden for EØS kan modtage dagpenge

Som ph.d.-studerende fra et land uden for EØS kan du blive medlem af en a-kasse og modtage dagpenge efter de regler, der gælder for lønmodtagere. Du kan søge om opholds- og arbejdstilladelse hos Udlændingestyrelsen, mens du er på dagpenge. Men det kræver, at du har været betalende medlem af a-kassen i minimum et år, før du afslutter studiet. Du skal også have haft, hvad der svarer til 1924 lønnede arbejdstimer i medlemsperioden (fx fra dit ph.d.-studie, som bliver betragtet som lønarbejde).

Du skal være opmærksom på, at retten til dagpenge afhænger af, at du har en opholdstilladelse, der giver dig ret til at arbejde på fuldtid. Har du en studieopholdstilladelse, kan du ikke få dagpenge, hller ikke i sommermånederne, hvor du kan arbejde på fuldtid. Når du er færdig med din ph.d., kan du få en opholdstilladelse i form af et Etableringskort. Kortet giver dig ret til at arbejde på fuldtid og få dagpenge, hvis du har været medlem i mindst et år samtidig med, at du arbejdede som ph.d.

Relevante blanketter

Indmeldelse