30. jan 2023

Nye dagpengeregler træder i kraft 1. maj 2023

Se, hvad de nye dagpengeregler betyder for dig.
Siden bliver løbende opdateret med mere information. Sidst opdateret den 24. marts 2023.

Et flertal i Folketinget har vedtaget en ny lov (L173), der hæver dagpengesatsen for visse grupper under de første 3 måneders ledighed. Samtidig medfører loven også forringelser for nyuddannede.

I Akademikernes A-kasse har vi flere gange været ude og kritisere forringelserne. Du kan blandt andet læse et af vores indlæg i Altinget her.

Dagpenge til lønmodtagere og selvstændige: Højere dagpengesats de første 3 måneder

Får du ret til dagpenge 1. maj 2023 eller senere forhøjes den maksimale dagpengesats fra 19.728 til 23.449 (for deltidsforsikrede 15.632) i de første 3 måneder, du er ledig.

Det gælder, når du

 • har været uafbrudt medlem af a-kassen de seneste fire år før du er blevet ledig og
 • har haft 2 års beskæftigelse inden for de seneste 3 år. Det vil sige, at du skal have arbejdet 3.848 timer eller tjent 508.656 kr. inden for de seneste 3 år og
 • har haft en lønindkomst, der giver ret til mere end den maksimale dagpengesats

Dagpengesatsen kan dog højst udgøre 90 procent af din tidligere indkomst.

Dagpenge til nyuddannede: Lavere dagpengesats og kortere dagpengeperiode 

Fra 1. maj 2023 bliver det månedlige beløb for nyuddannede sat ned efter 3 måneders samlet ledighed - dog ikke, hvis du har børn, som du har forsørgerpligt overfor.

Ledighed før 1. maj 2023 tæller også med, men dagpengene kan dog tidligst nedsættes fra 1. maj 2023.

Der er forskel på om du er meldt ledig og er nyuddannet før eller efter den 1. maj 2023.

Hvis du er ledig nyuddannet før den 1. maj 2023, så

 • nedsættes dagpengebeløbet efter 3 måneders ledighed
 • får du en dagpengeperiode med ret til dagpenge i 2 år indenfor en periode på 3 år
 • skal du ikke opfylde et sprogkrav

Er du ledig nyuddannet 1. maj 2023 eller senere

 • nedsættes dagpengebeløbet efter 3 måneders ledighed
 • får du en dagpengeperiode med ret til dagpenge i 1 år indenfor en periode på 2 år
 • skal du opfylde et sprogkrav

 

Nedsættelse af satsen efter 3 måneders ledighed

Nyuddannet

De første 3 måneders ledighed

Dagpenge efter 3 måneders ledighed

Uden forsørgerpligt,  under 30 år

14.106

9.700

Uden forsørgerpligt, fyldt 30 år

14.106

12.253

Med forsørgerpligt

16.177

16.177

Dagpengeperioden halveres, hvis du bliver nyuddannet den 1. maj 2023 eller senere

Er du nyuddannet, og når du at få udbetalt dagpenge inden 1. maj 2023, så har du ret til dagpenge i 2 år.

Hvis du først bliver ledig som nyuddannet den 1. maj 2023 eller senere, får du som følge af de nye regler ret til dagpenge i 1 år.

Som nyuddannet kan du få beregnet dagpengesats, når du har arbejdet mindst 3 måneder

Som nyuddannet kan du få beregnet en individuel og måske bedre dagpengesats, hvis:

 • du har fået udbetalt løn i mindst 3 måneder efter, du afsluttede uddannelsen, og
 • der er gået mindst 6 måneder, siden du afsluttede uddannelsen.

Læs mere her.

Særligt sprogkrav for nyuddannede

Får du som nyuddannet udbetalt dagpenge den 1. maj 2023 eller senere, så skal du opfylde et sprogkrav.

Du opfylder sprogkravet, hvis du har gennemført en dansksproget uddannelse (minimum gennemført 6. klasse i folkeskolen) eller bestået prøve i Dansk 2.

Hvis du ikke kan opfylde sprogkravet, kan du i stedet opfylde et såkaldt tilknytningskrav.

Du opfylder tilknytningskravet, hvis du har mindst 600 timers beskæftigelse som fuldtidsforsikret eller 400 timer som deltidsforsikret inden for 12 måneder i løbet af de sidste 24 måneder på uddannelsen. Det er ikke en betingelse, at timerne ligger i 12 sammenhængende måneder. Det er tilstrækkeligt, at timekravet er opfyldt i løbet af 12 måneder. 

English

Here you can read the main points about the changes in unemployment benefits that will apply from May 1st 2023. 

 • The maximum benefit rate will be raised to DKK 23.449 during the first 3 months of unemployment, provided you have been employed for 2 of the last 3 years and have been a member of an unemployment insurance fund (a-kasse) for the last 4 years. The unemployment benefit rate can however only amount to 90 percent of your former income.

 • The benefit rate for a graduate under the age of 30 who is not a sole provider (ikke-forsørger) will after 3 months unemployment be reduced from DKK 14.106 to DKK 9.700.

  The benefit rate for a graduate aged 30 or over who is not a sole provider (ikke-forsørger) will after 3 months unemployment be reduced DKK 14.106 to DKK 12.253.

  The benefit rate for a graduate who is a sole provider (forsørger) will not be changed.

 • The maximum period of benefits for graduates will change from two to one year. This applies to graduates who become eligible for unemployment benefits from May 1st 2023.

 • All graduates must possess a level of Danish equal to Dansk 2 in order to receive unemployment benefits.

  If this is not the case, you can also meet the requirements by having at least 600 hours of employment as full-time insured (400 hours as part-time insured).

  The hour requirement should be spread out over 12 months within the last 24 months of your education. It does not have to be in 12 consecutive months.