Fakta om os

Vi vil sætte nye standarder for, hvordan en a-kasse kan hjælpe sine ledige medlemmer i arbejde. Det forpligter.

Akademikernes A-kasse blev etableret 1. juli 2013 ved fusionen af de to fremgangsrige a-kasser, Akademikernes A-kasse og Ingeniørernes A-kasse.

Vi får ledige akademikere i arbejde

Vores vision er, at Akademikernes A-kasse er et forbillede. Vi sætter nye standarder for måden at drive a-kasse på i Danmark. Bl.a. samarbejder vi tæt med erhvervslivet om aktivt at finde og skabe arbejdspladser til vores højtuddannede medlemmer.

Vores mission er at få akademikere i job. Det er kernen i alt, hvad vi foretager os. Det enkelte menneskes fag, situation og ønsker danner grundlaget for vores rådgivning og jobrettede initiativer.

Vores mission stiller krav til vores faglighed og evne til at tænke nyt. Det har også medført, at vi prioriterer at være til stede i hele landet. Vi tror på, at mødet mellem mennesker gør en forskel for det arbejde, vi udfører.

Vores værdier gennemsyrer hele organisationen. De er vores fælles udgangspunkt i samarbejdet med hinanden, medlemmerne, virksomhederne og myndighederne. Vi viser hver dag, at værdierne ikke bare hører hjemme på en plakat. Eller her på hjemmesiden. De hører hjemme i arbejdet.

Medarbejdere og ledelse har givet hinanden håndslag på, at vi vil være: 

  • Kreative
  • Ambitiøse
  • Respektfulde
  • Sociale
  • Engagerede

Den billigste a-kasse for dig

Vi er Danmarks billigste a-kasse for akademikere og næstbilligst blandt samtlige a-kasser. Det har vi blandt andet opnået ved hjælp af avancerede IT-løsninger og en stram styring af virksomhedens økonomi.

A-KASSEMÅNEDLIGT KONTINGENTÅRLIGT KONTIGENTDET SPARER DU
AKADEMIKERNES
A-KASSE
444 KR. 5.328 KR. -
FTF-A 457 KR. 5.484 KR. 156 KR.
AJKS 459 KR. 5.508 KR. 180 KR.
LAKA 466 KR. 5.592 KR. 264 KR.
LEDERNES A-KASSE 469 KR. 5.628 KR. 300 KR.
MIN A-KASSE 476 KR. 5.712 KR. 384 KR.
FRIE (DANA) 486 KR. 5.832 KR 504 KR.
KRISTELIG A-KASSE 492 KR. 5.904 KR. 576 KR.
MA A-KASSE 493 KR. 5.916 KR. 588 KR.
CA A-KASSE 496 KR. 5.952 KR. 624 KR.
ASE 503 KR. 6.036 KR. 708 KR.
METALS A-KASSE 513 KR. 6.156 KR. 828 KR.
EL-FAGETS A-KASSE 514 KR. 6.168 KR. 840 KR.

En a-kasse er en forsikring af din indtægt

Vi kan sammenlignes med et forsikringsselskab. Som medlem sikrer du dig økonomisk tryghed i tilfælde af arbejdsløshed.

Vi er din hjælpende hånd i jobsøgningen. Vi er samtidig den instans i beskæftigelsessystemet, der skal sørge for, at du lever op til lovens krav, hvis du skal have dagpenge. Det er derfor i vores interesse, at du er velinformeret om reglerne og kender dine muligheder.

Vi udfører en række opgaver, som er bestemt ved lov. Det drejer sig bl.a. om udbetaling af dagpenge, feriedagpenge, efterlønsydelser, men også vejledningssamtaler, styrkelse af indsatsen for at bringe ledige i job og indberetninger til kommunernes jobcentre.

Kontrol med a-kassernes arbejde

A-kassernes tilsynsmyndighed, Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering, har til opgave at kontrollere, at vi udfører arbejdet korrekt. Fx skal vi altid give en grundig sagsfremstilling, hvor vi skal begrunde vores afgørelser, henvise til den regel, som afgørelsen er truffet på baggrund af, og vejlede i, hvordan medlemmerne kan klage over afgørelsen.

Du kan finde os i hele landet

Dine dagpenge bliver udbetalt af vores medarbejdere på hovedkontoret i København - i samarbejde med vores regionskontorer i Aarhus, Odense og Aalborg.

Vi har også kontorer i Vejle, Herning og Esbjerg. I hele landet står vi altså klar til at tage imod dig og svare på dine spørgsmål.

Foretrækker du at ringe til os, sidder vores medlemsteam klar med højt specialiseret viden om dagpengereglerne. Så kan du koncentrere dig om at søge arbejde.

Du kan vælge at skrive til os via vores online selvbetjeningssystem. Her kan du også finde alle de blanketter, du skal bruge i din tid som ledig, booke samtaler og melde dig til workshops.

Medlemstal og andre fakta

Medlemmer: 255.000 medlemmer. Det gør os til Danmarks største a-kasse for akademikere. Ingeniørforeningen i Danmark, IDA, og Djøf er de to største medlemsorganisationer og repræsenterer tilsammen cirka to tredjedele af Akademikernes A-kasses medlemmer.

Medarbejdere: 220 fordelt i hele landet. Administrationen og ledelsen sidder på hovedkontoret i København.

Ledelse: Villy Dyhr, adm. direktør

Repræsentantskab og bestyrelse

Akademikernes A-kasse er en selvstændig forening og en såkaldt statsanerkendt arbejdsløshedskasse. Repræsentantskabet er a-kassens øverste myndighed. Det består af bestyrelsesformanden og repræsentanter for de 21 medlemsorganisationer.

Medlemmerne vælger repræsentantskabet, og repræsentantskabet vælger bestyrelse og formand.

De 21 medlemsorganisationer

Ansatte Tandlægers Organisation

Forbundet Kultur og Information 

Dansk Formands Forening 

Dansk Kiropraktor Forening 

Dansk Mejeriingeniør Forening 

Dansk Musikpædagogisk Forening 

Dansk Organist og Kantor Samfund 

Dansk Psykolog Forening 

Den Danske Dyrlægeforening 

Den danske Landinspektørforening

Præsteforeningen 

Djøf 

Forbundet Arkitekter og Designere 

Foreningen af Skibsinspektører under Søfartsstyrelsen 

Hovedorganisationen af Officerer i Danmark 

Ingeniørforeningen, IDA 

JA 

Lægeforeningen

Maskinmestrenes Forening 

Pharmadanmark 

Tandlægeforeningen