Du vil søge om efterløn

Du søger om at gå på efterløn via vores hjemmeside. Du skal bruge den blanket, der passer til din situation.

Du søger om at gå på efterløn ved at udfylde den blanket, der passer til din situation. Se nedenfor. Du kan udfylde blanketten via vores selvbetjening.

Betingelser for at gå på efterløn

For at kunne gå på efterløn skal du leve op til følgende betingelser:

  • Du har indbetalt til efterlønsordningen i 30 år
  • Du har været medlem af en a-kasse uafbrudt i de 30 år
  • Du har arbejdet mindst 1.924 timer over de seneste 3 år
  • Du kan påtage dig et almindeligt fuldtidsarbejde (37 timer om ugen). Du behøver ikke arbejde på fuld tid, men du skal være i stand til at arbejde 37 timer om ugen.

 

Måske har du tidligere modtaget et efterlønsbevis og er derefter haft arbejde. I det tilfælde skal vi lave en ny opgørelse, når du søger om efterløn. Vi skal opgøre, om du stadig opfylder beskæftigelseskravet om de 1.924 timer.

Har du været i udlandet?

Har du været i udlandet for at arbejde umiddelbart inden, du søger om efterløn, skal vi undersøge, om du lever op til kravene for at modtage efterløn.

For at blive godkendt, skal du have arbejdet 1.924 timer over en 3-årig periode. Ud af disse 1.924 timer, skal du have arbejdet mindst 26 uger for en dansk arbejdsgiver i Danmark.

Du kan arbejde, mens du er på efterløn

Du kan arbejde, mens du er på efterløn. Dine arbejdstimer vil blive modregnet i din efterlønsudbetaling.

Arbejder du mere end 29,6 timer på en uge, vil du ikke modtage efterløn for den uge.

Har du en selvstændig virksomhed, som du tjener penge på ved siden af din efterløn, gælder nogle særlige regler for udbetaling af efterløn. Du skal altid have en tilladelse fra os til at drive selvstændig virksomhed, når du er gået på efterløn.

Læs mere om at modtage efterløn samtidig med selvstændig virksomhed og selvstændig bibeskæftigelse.

Sådan søger du om efterløn

Der findes forskellige blanketter til at søge om efterløn. Du skal udfylde den, der passer til din situation, dvs. alt efter om du går på efterløn som lønmodtager eller selvstændig, og om du har selvstændig bibeskæftigelse.

Har du udfyldt Ansøgning om efterløn under 400-timersordningen, skal du også udfylde Skema om selvstændig virksomhed (AK084).

I beviset kan du se sats og modregning 

Vi udsteder efterlønsbeviset til dig, når du når din efterlønsalder og opfylder betingelserne for at gå på efterløn.

I efterlønsbeviset kan vi lave en beregning af din efterlønssats inden, du kan gå på efterløn. Her ser vi også på dine pensioner for at beregne, hvor meget der skal modregnes i din efterløn. Læs mere om modregning af pensioner i efterlønnen.