Du vil være medlem

Som medlem hos os får du gode råd og vejledning i din indsats for at lande dit første job. Og så er vi billigst og dækker hele Danmark.

Nyuddannede medlemmer af Akademikernes A-kasse er sikret en god start på jobsøgningen. Vores dygtige jobkonsulenter befinder sig i hele landet og er klar til at hjælpe. Vi kender dig, din situation og din faglighed, og vi arbejder på at give dig de bedste muligheder for at få gang i karrieren.

Akademikere under 30 år er oftere ledige end deres ældre kolleger. Derfor er det en god ide at være medlem af en a-kasse. Også selvom du umiddelbart har gode jobmuligheder.

Skulle du blive ledig, kan vores konsulenter hjælpe dig med at forstå dagpengereglerne, så du kan føle dig tryg, indtil du sidder godt placeret i dit første job.

Vi har samlet de vigtigste informationer om dagpenge til dig som nyuddannet og din første tid som ledig.

Danmarks billigste a-kasse for akademikere

Det koster 434 kr. pr. måned at være medlem af Akademikernes A-kasse. Det gør os til landets billigste a-kasse for akademikere. Kontingentet skal betales hver 3. måned.

Hvis du er medlem af en anden a-kasse og gerne vil skifte over til Akademikernes A-kasse, er det ret nemt. Læs mere om overflytning fra en anden a-kasse.

Læs mere om, hvad du kan få ud af dit medlemskab af Akademikernes A-kasse. 

Husk den vigtige 14-dagesfrist

Når du har fået din sidste karakter og officielt er færdig med dit studie, er det afgørende for din ret til at få dagpenge, at du skifter dit medlemskab fra studerende til dimittend. Gør du ikke det, kan du risikere ikke at kunne få udbetalt dagpenge, når du er færdiguddannet.

Læs mere om 14-dagesfristen.

Du er nyuddannet dagen efter, du har fået din sidste karakter

Du har afsluttet din uddannelse, når du har

  • været til din sidste mundtlige eksamen, eller
  • modtaget karakteren for den afsluttende skriftlige opgave.

Din dagpengesats som nyuddannet

Som nyuddannet vil du modtage den dagpengesats, der gælder for dimittender (nyuddannede). Dagpengene er opgjort på ugebasis, og du har i alt 104 ugers dagpenge til rådighed. Det svarer til to år.

Pengene udbetales i slutningen af måneden. Dagpenge er altså bagudbetalt, i modsætning til SU, som du har været vant til at få forud.

320 timers arbejde giver flere dagpenge

Du modtager dimittendsatsen, indtil du har optjent ret til at få beregnet en højere dagpengesats. Det har du, når du har

  • haft ret til dagpenge i 6 måneder (du behøver ikke have været ledig, blot dagpengeberettiget), og
  • har indberettet 320 løntimer til eIndkomst i løbet af en periode på 3 måneder.

Den løn, du har fået for dit arbejde, vil danne grundlaget for den nye beregning af dine dagpenge.

Se alle satser.

Det er nemt at skifte til Akademikernes A-kasse

Hvis du gerne vil skifte fra en anden a-kasse til Akademikernes A-kasse, skal du blot melde dig ind hos os.

Du vil få din anciennitet – dvs. den tid, du har været medlem af en a-kasse – med over i et medlemskab af Akademikernes A-kasse. På den måde undgår du karensperiode og kan hurtigere få ret til dagpenge.

Når du melder dig ind, skal du tage stilling til, med hvilke rettigheder du vil være medlem:

Hvis du søger om overflytning med dine nuværende rettigheder, skal du søge om optagelse senest 4 uger efter, at du har afsluttet din uddannelse.

Du får samme ret til dagpenge hos Akademikernes A-kasse, som du har erhvervet i din nuværende a-kasse. Du opnår således ikke ret til dagpenge på baggrund af din status som nyuddannet. Du vil derfor kun kunne få dagpenge hos os, hvis du har ret til dagpenge i din nuværende a-kasse.

Er du i tvivl om, hvilken type overflytning der er bedst for dig, kan du kontakte din nuværende a-kasse.