Du vil søge om dagpenge

Er du ledig efter du har afsluttet din uddannelse, kan du søge om dagpenge. Hvornår, du kan få dagpenge, afhænger af, om du har været studiemedlem eller ej. 

Du kan få dagpenge fra den første dag, du er ledig efter endt uddannelse, hvis du har været studiemedlem og har skiftet status inden for 14-dagesfristen. Har du ikke været studiemedlem og i stedet søgt om medlemskab af Akademikernes A-kasse inden for 14-dagesfristen, kan du få dagpenge efter 1 måneds ledighed.

Dagpengesats og dagpengeperiode

Som nyuddannet vil du få den dagpengesats, der gælder for nyuddannede (dimittendsats). Satsen afhænger af om du er forælder eller ej - det kan du læse mere om nedenfor. 

Vi udbetaler pengene i slutningen af måneden. Dagpenge er altså bagudbetalt, i modsætning til SU, som du har været vant til at få forud.

Du kan få dagpenge i to år indenfor en periode på tre år. Vi udbetaler dagpenge i timer, og to år svarer til 3.848 timer. En måned med dagpenge svarer til 160,33 timer. Læs mere om dagpenge samt satser og udbetaling.

Sådan søger du om dagpenge

Når du enten har skiftet status til nyuddannet eller meldt dig ind som nyuddannet, er der to ting mere, du skal gøre:


Det kan godt tage et par dage at behandle din ansøgning om dagpenge, men dine første dagpenge bliver udbetalt til dig med tilbagevirkende kraft fra den dato, du har meldt dig ledig på jobnet.dk og har fået ret til dagpenge.

Der gælder andre regler, hvis du har læst en ph.d. Læs nærmere om at være færdig med en ph.d.

 

Tidslinje for dig, der har været studiemedlem:

Tidslinje Studiemedlem

 

Tidslinje for dig, der ikke har været studiemedlem:

Vigtige deadlines for nyuddannede, der ikke har været medlem af en a-kasse i studietiden

 

Hvis du har været studiemedlem i mindre end 1 år

Tilmelding som ledig på jobnet.dk er en forudsætning for at kunne få dagpenge.

Har du været studiemedlem i 1-11 måneder, skal du melde dig ledig præcis 1 måned + 1 dag efter du har fået din sidste karakter, som er den dag, du kan få dagpenge fra. Husk stadig at skifte status til nyuddannet senest 14 dage efter din sidste karakter.

Har du været studiemedlem mellem 11 og 12 måneder, skal du ringe til os. Der kan være mulighed for, at du kan få dagpenge lidt tidligere. Husk stadig at skifte status til nyuddannet senest 14 dage efter din sidste karakter.

Arbejde kan give dig en højere dagpengesats

Du får dagpenge med satsen for nyuddannede, indtil du har optjent ret til at få beregnet en højere dagpengesats. Det har du, når du har

  • haft ret til dagpenge i 6 måneder (du behøver ikke have været ledig, blot berettiget til at få dagpenge)
  • har fået indberettet 3 måneders indkomst til SKAT efter din afslutningen af din uddannelse. Arbejdet skal ligge efter du er blevet  færdig på dit studie. Vær opmærksom på, at vi medregner alle måneder med indtægter til din ny sats. Dvs. at hvis der ligger mere end 3 måneders lønsedler, vil din sats blive beregnet på baggrund af alle månederne med indtægt (dog maksimalt 12 måneder). 

Den løn, du har fået for dit arbejde, vil danne grundlaget for den nye beregning af dine dagpenge. Du vælger selv hvornår, og om du ønsker at få beregnet en højere sats, når du opfylder ovennævnte betingelser.

Se alle satser.

Din dagpengesats bliver forhøjet, når du bliver forælder

Vi får automatisk besked om, at du er blevet forælder – eller såkaldt forsørger. Derefter vil du blive bedt om at bekræfte din forsørgerstatus på ydelseskortet, og vi kan udbetale dagpengene med den højere sats. Dukker bekræftelsen ikke op på ydelseskortet, skal du kontakte os. 

Du bliver også forsørger, når du adopterer et barn.

Forsørgerpligten ophører, når dit barn fylder 18 år, eller hvis dit barn bliver gift eller selv får børn. Forsørgerpligten er ikke afhængig af om barnet bor hos dig. Flytter dit barn til et andet land, kan det dog få indflydelse. I det tilfælde vil vi bede dig om at kontakte os.

Se de gældende satser.

Forhåndsgodkendelse: Søg om dagpenge, før din sidste karakter er givet

På nogle uddannelser bliver studiet afsluttet med en skriftlig opgave, og det kan tage nogle uger, før censor og vejleder kan give deres endelige bedømmelse af opgaven. Det er dog muligt at bede om en forhåndsgodkendelse, hvor vejleder og censor oplyser, at du har bestået din eksamen og fået din sidste karakter, selvom de ikke er kommet frem til den endelige bedømmelse og karakter endnu.

Med en Forhåndsgodkendelse (AK067).pdf kan du søge om dagpenge, før du har fået din sidste karakter. 

 

Studiejob og deltidsjob

Har du holdt fast i dit studiejob, og arbejder du maksimalt 145,53 timer om måneden, kan du modtage supplerende dagpenge. Antallet af timer afgør, hvor meget vi kan supplere op med.

Læs mere om studiejob samt om supplerende dagpenge og deltidsarbejde.

Du har optjent feriepenge fra dit studiejob

Hvis du har haft et studiejob, har du også optjent feriepenge. Feriepenge afspejler, hvordan du har arbejdet, og derfor kan du risikere, at du har optjent mange feriedage til et forholdsvis lille beløb. På borger.dk kan du se, hvor mange feriepenge, du har.

Når du er ledig og ønsker at få udbetalt dine feriepenge, så skal du modregnes i dine dagpenge for antallet af dage, du får udbetalt feriepenge for. Du må nemlig ikke få dagpenge samtidigt med feriepenge.

Du skal derfor overveje, at få feriepengene udbetalt for en ferie, som du har holdt, inden du blev færdig med din uddannelse og meldte dig ledig. 

Eksempel 1
Du er ledig pr. 1. november 2021, og du har optjent 20 dage med feriepenge, svarende til et beløb på 2.000 kr. Du har ikke holdt ferie, inden du meldte dig ledig. Ønsker du at få pengene udbetalt, og får du dagpenge i ferieperioden, skal vi modregne dagene i din udbetaling.

Eksempel 2
Du er ledig pr. 1. november 2021, og du har optjent 20 dage med feriepenge, svarende til et beløb på 2.000 kr. Du har holdt 20 dages ferie i april 2021. Du kan søge og få udbetalt feriepengene samtidigt med, at du er ledig, da du kan oplyse om ferieperioden bagudrettet hos FerieKonto. I dette tilfælde vil du ikke blevet modregnet for ferien i dine dagpenge.