Du vil have dagpenge

Er du ledig efter din sidste eksamen, kan du søge om dagpenge. Med en forhåndsgodkendelse kan du søge, inden du har fået din sidste karakter.

Som nyuddannet har du mulighed for at modtage dagpenge fra dagen efter, du har afsluttet din uddannelse. Du har afsluttet din uddannelse, når du har fået din sidste karakter, enten skriftligt eller ved mundtlig eksamen.

Du kan få dagpenge i to år indenfor en periode på tre år. Vi udbetaler dagpenge i timer, og to år svarer til 3.848 timer. En måned med dagpenge svarer til 160,33 timer. Læs mere om dagpenge samt satser og udbetaling.

Sådan søger du om dagpenge

For at søge om dagpenge som nyuddannet, skal du

 

Det kan godt tage et par dage at behandle din ansøgning om dagpenge, men dine første dagpenge bliver udbetalt til dig med tilbagevirkende kraft fra den dato, du har meldt dig ledig på jobnet.dk og har fået ret til dagpenge.

Der gælder andre regler, hvis du har læst en ph.d. Læs nærmere om at være færdig med en ph.d.

 Tidslinje for dig, der har været studiemedlem:Tidslinje Studiemedlem

Tidslinjer for dig, der ikke har været studiemedlem:

 Tidslinje Nyuddannet

Forhåndsgodkendelse: Søg om dagpenge, før din sidste karakter er givet

På nogle uddannelser bliver studiet afsluttet med en skriftlig opgave, og det kan tage nogle uger, før censor og vejleder kan give deres endelige bedømmelse af opgaven. Det er dog muligt at bede om en forhåndsgodkendelse, hvor vejleder og censor oplyser, at du har bestået din eksamen, selvom de ikke er kommet frem til den endelige bedømmelse og karakter endnu.

Med en Forhåndsgodkendelse (AK067).pdf kan du søge om dagpenge, før du har fået din sidste karakter. 

 

Studiejob og deltidsjob

Har du holdt fast i dit studiejob, og arbejder du maksimalt 145,53 timer om måneden, kan du modtage supplerende dagpenge. Antallet af timer afgør, hvor meget vi kan supplere op med.

Læs mere om studiejob samt om supplerende dagpenge og deltidsarbejde.