Du vil vide mere om modregning af pension

Får du udbetalt beløb fra dine egne pensionsordninger, bliver de modregnet i din månedlige udbetaling af efterløn. 

Din efterløn bliver modregnet den indkomst, du har via dine pensioner. Det betyder, at hvis du får udbetalt mange penge via dine egne pensioner, vil du modtage færre penge fra din efterlønsordning.

Andre variabler, som din fødselsdato og hvorvidt du har udskudt datoen for, hvornår du går på efterløn, spiller også ind i beregningen.

Vi får oplysninger om dine pensioner fra SKAT 8-10 uger før din efterlønsalder. Fra da af kan vi begynde at vejlede dig om modregning af pension og betydning for udbetaling af efterløn. Modregningen er forskellig afhængig af, hvornår du har ret til efterløn.

Født før 1. januar 1956

Modregningen i dine pensioner afhænger af om du opfylder 2-års-reglen eller ej.

Hvis du ikke opfylder 2-års-reglen, vil alle dine pensioner medføre modregning, uanset om dine pensioner udbetales samtidig med efterlønnen eller ej.

Hvis du opfylder 2-års-reglen, vil der kun ske modregning for de pensioner, der er oprettet som led i et ansættelsesforhold, og som kommer løbende til udbetaling samtidig med din efterløn. Her vil der ske modregning i efterlønnen med 55 % af det årlige pensionsbeløb.

Hvis du ikke opfylder 2-års-reglen, vil alle pensioner medføre modregning, fx:

  • Aldersordning
  • Ratepensioner
  • Livrenter
  • Lønmodtagernes Dyrtidsfond

Ved beregning af din pensionsmodregning opdeles dine pensioner i depotordninger (aldersordning og ratepensioner) og løbende livsvarige ordninger. Pensioner med depotværdi beregnes med 5 % af den samlede depotværdi, de løbende livsvarige ordninger med 80 % af det årlige pensionsbeløb, som du vil kunne få udbetalt som 60-årig.

Pension modregnes med 60 % af det samlede opgjorte beløb efter fradrag af et bagatelbeløb på 15.400 kr. (2017).

Der gælder andre modregningsregler, hvis du samtidig med efterlønnen får løbende udbetalinger fra en arbejdsmarkedspension. I så fald medfører pensionen modregning i efterlønnen med 50 % af det udbetalte pensionsbeløb.

Pensionsinfo.dk kan du hente oplysninger om dine pensioner og på Efterlønsberegner.dk kan du beregne, hvilken betydning dine pensionsordninger har for din efterløn. 

Født efter 1. januar 1956

Modregningen for dine pensioner er ens i hele efterlønsperioden – uanset hvornår du vælger at gå på efterløn.

Pensioner med depotværdi beregnes med 5 % af den samlede depotværdi, de løbende livsvarige ordninger med 80 % af det årlige pensionsbeløb, som du vil kunne få udbetalt ved din efterlønsalder.

Pensionsmodregningen udgør 80 % af det samlede opgjorte beløb.

Hvis du har arbejdsgiverfinansierede pensioner, som kommer løbende til udbetaling samtidig med din efterløn, vil de blive modregnet med 64 % af det årlige pensionsbeløb.

På Pensionsinfo.dk kan du hente oplysninger om dine pensioner og på Efterlønsberegner.dk kan du beregne, hvilken betydning dine pensionsordninger har for din efterløn.