Du vil kende kravene for jobsøgning

Når du opfylder kravene til din jobsøgning, får du ro til at finde dit næste job.

Det er vigtigt, at du opfylder kravene til jobsøgning, mens du er ledig. Ellers risikerer du, at vi vurderer, at du ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, og det kan koste dig retten til at modtage dagpenge.

Du lever op til kravene ved at:

  • søge 1-2 job om ugen, så du søger mindst 6 job i løbet af en periode på 4 uger. Uger, hvor du har været syg eller på ferie, tæller ikke med
  • registrere samtlige søgte job i Jobloggen hver uge
  • søge job i Danmark
  • søge fuldtidsjob; minimum 3 ud af dine 6 søgte stillinger skal være fuldtidsjob.

 

Læs mere om jobsøgning og få inspiration til arbejdet med at finde et job.

Hvis du er i tvivl om noget, er du velkommen til at kontakte os på tlf. 3395 0395.

Mange måder at søge job på

Der findes mange måder at søge job på. Udover opslåede stillinger, som skal indgå i din jobsøgning, kan du søge uopfordret ved at kontakte mulige arbejdsgivere og høre om mulighederne for ansættelse i deres virksomhed. Du kan også bruge dit netværk aktivt ved at kontakte personer, du kender, og som kunne pege dig i retning af et job.

Vores vurdering af din jobsøgningsindsats vil altid hvile på en individuel evaluering, når vi har samtale med dig.

Husk at udfylde Jobloggen

Jobloggen er et fælles værktøj, som både du, vi og jobcentret kan se. Vi bruger også Jobloggen som afsæt til samtalerne, når vi giver sparring til din jobsøgning.

Jobloggen skal du opdatere mindst én gang om ugen ved at skrive alle dine jobsøgningsaktiviteter ind. På den måde viser du, at du er aktivt jobsøgende og opfylder kravene til jobsøgning.

Vi sender en påmindelse til dig, hvis vi ud fra Jobloggen kommer i tvivl, om du opfylder disse krav. Fx hvis du glemmer at opdatere Jobloggen ugentligt, eller du kun søger job i udlandet.