Hvem er hvem

Find kontaktoplysninger og informationer om ledelsen, organisationen og medarbejderne.

Direktion (administration)

Michael Valentin, adm. direktør
3395 0301
mva@aka.dk

Line Verbik Byriel, Sekretariatschef
Direkte 3395 0466 /Mobil 3152 7152
lvb@aka.dk

Direktionssekretariatet har ansvaret for at betjene Akademikernes A-kasses bestyrelse og repræsentantskab og for at understøtte den administrerende direktørs og den øvrige direktions arbejde.
Området dækker også presse samt analyse og logistik. 

Peter Reich, økonomichef
Direkte 3395 0371/ Mobil 3093 8355
pre@aka.dk 

Økonomi har ansvar for udarbejdelse af regnskaber, budget- og økonomistyring samt administration af lejemål og forsikringer.
Området dækker også Intern Service og Køkken. 

Niels Bjerre, vicedirektør
Forsikring og Digitalisering
Direkte 3395 0372 / Mobil 4040 3273
nbj@aka.dk

Forsikring håndterer forsikringsfaglige spørgsmål og regelsættet inden for arbejdsløshedslovningen - og er ansvarlig for alle udbetalinger til vores medlemmer.
Området dækker også digitalisering.

Mette Gregersen, vicedirektør
Jobmatch
Direkte 3395 0480 / Mobil 9359 0000
meg@aka.dk

Jobmatch er centrum for a-kassens indsats for at hjælpe ledige medlemmer tættere på beskæftigelse - samtaler, workshops, netværk, jobformidling og virksomhedskontakt. 

Britt Dyg Haun, vicedirektør
HR, Marketing og Kommunikation
Direkte 3395 0360 / Mobil 4010 7826
bdh@aka.dk

HR har ansvaret for medarbejdernes trivsel, herunder rekruttering, medarbejderudvikling og -administration, samt intern kommunikation.
Kommunikation og Marketing har ansvar for hvervning, digital marketing, medlemskommunikation, sociale medier og web.

 

Medarbejderne

Se kontaktinfo på Akademikernes A-kasses medarbejdere.

Bestyrelsen

Akademikernes A-kasses bestyrelse vælges af repræsentantskabet og består af Akademikernes A-kasses formand, 2 næstformænd og 12 menige medlemmer, i alt 15 medlemmer. På repræsentantskabsmødet 9. november 2016 blev Allan Luplau genvalgt som formand for en 3-årig periode. Bestyrelsen har udpeget Bolette Mohr Sillassen og Ole Helby Petersen som næstformænd. Formanden modtager 150.000 kr. i honorar om året, næstformændene 75.000 kr.

Bestyrelsen består af:

Formand
Allan Luplau

Valggruppe 1 (JA’s medlemsområde)
Poul Michael Øllgaard

Valggruppe 2 (Forbundet Arkitekter og Designeres medlemsområde)
Peter Toftsø

Valggruppe 3 (Den Danske Dyrlægeforenings medlemsområde)
Anne Marie Lassen-Nielsen

Valggruppe 4 (Pharmadanmarks medlemsområde)
Rikke Løvig Simonsen

Valggruppe 5 (Djøfs medlemsområde)
Sara Gundelach Vergo

Valggruppe 6 (Den danske Landinspektørforenings medlemsområde)
Christian Peter Hansen

Valggruppe 7 (Lægeforeningens medlemsområde)
Camilla Noelle Rathcke

Valggruppe 8 (Dansk Musikpædagogisk Forenings / Dansk Organist og Kantor Samfunds medlemsområder)
Ole Helby Petersen, næstformand

Valggruppe 9 (Præsteforeningens medlemsområde)
Lise-Lotte Højgaard

Valggruppe 10 (Dansk Psykolog Forenings medlemsområde)
Eva Secher Mathiasen

Valggruppe 11 (Tandlægeforeningens / Ansatte Tandlægers Organisations medlemsområder)
Charlotte Groule

Valggruppe 12 (Bibliotekarforbundets / Dansk Kiropraktor Forenings / Hovedorganisationen af Officerer i Danmark / Foreningen af Skibsinspektører under Søfartsstyrelsen / Kliniske diætisters medlemsområder)
Tine Jørgensen

Valggruppe 13 (Ingeniørforeningen, IDA’s medlemsområde)
Bolette Mohr Sillassen, næstformand

Valggruppe 14 (Maskinmestrenes Forenings / Dansk Formands Forenings medlemsområder)
Per Jørgensen

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Akademikernes A-kasses øverste myndighed og består af formanden og repræsentanter for de faglige organisationer. Medlemmerne vælger repræsentantskabet, og repræsentantskabet vælger bestyrelse og formand.

Repræsentantskabet består af 56 personer valgt fra Akademikernes A-kasses 14 valggrupper:

Valgruppe 1 (JA’s medlemsområde) - 2 personer
Valgruppe 2 (Forbundet Arkitekter og Designeres medlemsområde) - 2 personer
Valggruppe 3 (Den Danske Dyrlægeforenings medlemsområde) - 2 personer
Valggruppe 4 (Pharmadanmarks medlemsområde) - 2 personer
Valggruppe 5 (Djøfs medlemsområde) - 13 personer
Valgruppe 6 (Den danske Landinspektørforenings medlemsområde) - 2 personer
Valggruppe 7 (Lægeforeningens/ Yngre lægers medlemsområde) - 3 personer
Valggruppe 8 (Dansk Musikpædagogisk Forenings / Dansk Organist og Kantor Samfunds medlemsområder) - 2 personer
Valggruppe 9 (Præsteforeningens medlemsområde) - 2 personer
Valggruppe 10 (Dansk Psykolog Forenings medlemsområde) - 2 personer
Valggruppe 11 (Tandlægeforeningens / Ansatte Tandlægers Organisations medlemsområder) - 2 personer
Valggruppe 12 (Bibliotekarforbundets / Dansk Kiropraktor Forenings / Hovedorganisationen af Officerer i Danmark / Foreningen af Skibsinspektører under Søfartsstyrelsen / Kliniske diætisters medlemsområder) - 2 personer
Valggruppe 13 (Ingeniørforeningen, IDA’s medlemsområde) - 18 personer
Valggruppe 14 (Maskinmestrenes Forenings / Dansk Formands Forenings medlemsområder) - 2 personer