Hvem er hvem

Find kontaktoplysninger og informationer om ledelsen, organisationen og medarbejderne.

Organisation

Villy Dyhr, adm. direktør
Direkte 3395 0146 / Mobil 6122 3700
vid@aka.dk 

Administration, udvikling og digitalisering
Afdelinger som dækker områderne forretningsudvikling, analyse, digitalisering, HR, økonomi, marketing og kommunikation.

Forsikring
Forsikring håndterer spørgsmål om fx dagpenge- og efterlønsregler og regelsættet inden for arbejdsløshedslovningen. Forsikring er ansvarlig for alle udbetalinger til vores medlemmer.

Job og Karriere
Job og Karriere er centrum for a-kassens indsats for at hjælpe ledige medlemmer tættere på beskæftigelse - samtaler, workshops, netværk, jobformidling og virksomhedskontakt. 

 

Organisationsdiagram 

 

Ledelse og medarbejdere

Se ledere og medarbejdere i Akademikernes A-kasse.

Du finder yderligere kontaktoplysninger under "Kontakt" øverst i menuenn på hjemmesiden.

Bestyrelsen

Akademikernes A-kasses bestyrelse vælges af repræsentantskabet og består af Akademikernes A-kasses formand, 2 næstformænd og 12 menige medlemmer, i alt 15 medlemmer. På ekstraordinært repræsentantskabsmøde 4. januar 2019 blev Thomas Damkjær Petersen valgt som formand.  Bestyrelsen har udpeget Sara Gundelach Vergo og Rikke Løvig Simonsen som næstformænd. Formanden modtager 150.000 kr. i honorar om året, næstformændene 75.000 kr.

Bestyrelsen består af:

Formand
Lasse Grønbech

Valggruppe 1 (JA’s medlemsområde)
Poul Michael Øllgaard

Valggruppe 2 (Forbundet Arkitekter og Designeres medlemsområde)
Peter Runge 

Valggruppe 3 (Den Danske Dyrlægeforenings medlemsområde)
Anne Marie Lassen-Nielsen

Valggruppe 4 (Pharmadanmarks medlemsområde)
Rikke Løvig Simonsen, næstformand

Valggruppe 5 (Djøfs medlemsområde)
Sara Gundelach Vergo, næstformand

Valggruppe 6 (Den danske Landinspektørforenings medlemsområde)
Kim Oberg Jessen

Valggruppe 7 (Lægeforeningens medlemsområde)
Helga Schultz

Valggruppe 8 (Dansk Musikpædagogisk Forenings / Dansk Organist og Kantor Samfunds medlemsområder)
Simon Junker Tang

Valggruppe 9 (Præsteforeningen) 
Christen Staghøj Sinding

Valggruppe 10 (Dansk Psykolog Forenings medlemsområde)
Eva Secher Mathiasen

Valggruppe 11 (Tandlægeforeningens / Ansatte Tandlægers Organisations medlemsområder)
Lotte Junggreen 

Valggruppe 12 (Forbundet Kultur og Information/ Dansk Kiropraktor Forenings / Hovedorganisationen af Officerer i Danmark / Foreningen af Skibsinspektører under Søfartsstyrelsen medlemsområder)
Tine Segel

Valggruppe 13 (Ingeniørforeningen, IDA’s medlemsområde)
Morten Thiessen

Valggruppe 14 (Maskinmestrenes Forening/Dansk Formands Forening) 
Lars Have Hansen

 

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Akademikernes A-kasses øverste myndighed og består af formanden og repræsentanter for de faglige organisationer. Medlemmerne vælger repræsentantskabet, og repræsentantskabet vælger bestyrelse og formand.

Repræsentantskabet består af 64 personer valgt fra Akademikernes A-kasses 14 valggrupper:

Valgruppe 1 (JA’s medlemsområde) - 3 personer
Valgruppe 2 (Forbundet Arkitekter og Designeres medlemsområde) - 2 personer
Valggruppe 3 (Den Danske Dyrlægeforenings medlemsområde) - 2 personer
Valggruppe 4 (Pharmadanmarks medlemsområde) - 2 personer
Valggruppe 5 (Djøfs medlemsområde) - 15 personer
Valgruppe 6 (Den danske Landinspektørforenings medlemsområde) - 2 personer
Valggruppe 7 (Lægeforeningens/ Yngre lægers medlemsområde) - 4 personer
Valggruppe 8 (Dansk Musikpædagogisk Forenings / Dansk Organist og Kantor Samfunds medlemsområder) - 2 personer
Valggruppe 9 (Præsteforeningens medlemsområde) - 2 personer
Valggruppe 10 (Dansk Psykolog Forenings medlemsområde) - 2 personer
Valggruppe 11 (Tandlægeforeningens / Ansatte Tandlægers Organisations medlemsområder) - 2 personer
Valggruppe 12 (Forbundet Kultur og Information/ Dansk Kiropraktor Forenings / Hovedorganisationen af Officerer i Danmark / Foreningen af Skibsinspektører under Søfartsstyrelsen / Kliniske diætisters medlemsområder) - 2 personer
Valggruppe 13 (Ingeniørforeningen, IDA’s medlemsområde) - 21 personer
Valggruppe 14 (Maskinmestrenes Forenings / Dansk Formands Forenings medlemsområder) - 3 personer