Hvem er hvem

Find kontaktoplysninger og informationer om ledelsen, organisationen og medarbejderne.

Direktion (administration)

Mette Gregersen, vicedirektør og konstitueret adm. direktør
meg@aka.dk  

Direktionssekretariatet
Direktionssekretariatet har ansvaret for at betjene Akademikernes A-kasses bestyrelse og repræsentantskab og for at understøtte den administrerende direktørs og den øvrige direktions arbejde.

Forsikring
Forsikring håndterer forsikringsfaglige spørgsmål og regelsættet inden for arbejdsløshedslovningen - og er ansvarlig for alle udbetalinger til vores medlemmer.

Jobmatch
Jobmatch er centrum for a-kassens indsats for at hjælpe ledige medlemmer tættere på beskæftigelse - samtaler, workshops, netværk, jobformidling og virksomhedskontakt. 

Mette Gregersen, vicedirektør og konstitueret adm. direktør
Direkte 3395 0480 / Mobil 9359 0000 
meg@aka.dk

Forretningsudvikling og Stab
Forretningsudvikling og stabsfunktioner, som samlet set dækker over områderne Forretningsudvikling, Analyse, Business Intelligence og Controlling, Digitalisering, Marketing og kommunikation, HR og Økonomi.

Lars Kreutzmann, vicedirektør
Direkte 3395 0142 / Mobil 3137 3972
lak@aka.dk

 

Medarbejderne

Se kontaktinfo på Akademikernes A-kasses medarbejdere.

Bestyrelsen

Akademikernes A-kasses bestyrelse vælges af repræsentantskabet og består af Akademikernes A-kasses formand, 2 næstformænd og 12 menige medlemmer, i alt 15 medlemmer. På repræsentantskabsmødet 9. november 2016 blev Allan Luplau genvalgt som formand for en 3-årig periode. Bestyrelsen har udpeget Bolette Mohr Sillassen og Ole Helby Petersen som næstformænd. Formanden modtager 150.000 kr. i honorar om året, næstformændene 75.000 kr.

Bestyrelsen består af:

Formand
Allan Luplau

Valggruppe 1 (JA’s medlemsområde)
Poul Michael Øllgaard

Valggruppe 2 (Forbundet Arkitekter og Designeres medlemsområde)
Peter Toftsø

Valggruppe 3 (Den Danske Dyrlægeforenings medlemsområde)
Anne Marie Lassen-Nielsen

Valggruppe 4 (Pharmadanmarks medlemsområde)
Rikke Løvig Simonsen

Valggruppe 5 (Djøfs medlemsområde)
Sara Gundelach Vergo

Valggruppe 6 (Den danske Landinspektørforenings medlemsområde)
Kim Oberg Jessen

Valggruppe 7 (Lægeforeningens medlemsområde)
Camilla Noelle Rathcke

Valggruppe 8 (Dansk Musikpædagogisk Forenings / Dansk Organist og Kantor Samfunds medlemsområder)
Ole Helby Petersen, næstformand

Valggruppe 9 (Præsteforeningen) 
Christen Staghøj Sinding

Valggruppe 10 (Dansk Psykolog Forenings medlemsområde)
Eva Secher Mathiasen

Valggruppe 11 (Tandlægeforeningens / Ansatte Tandlægers Organisations medlemsområder)
Charlotte Groule

Valggruppe 12 (Bibliotekarforbundets / Dansk Kiropraktor Forenings / Hovedorganisationen af Officerer i Danmark / Foreningen af Skibsinspektører under Søfartsstyrelsen / Kliniske diætisters medlemsområder)
Tine Segel

Valggruppe 13 (Ingeniørforeningen, IDA’s medlemsområde)
Bolette Mohr Sillassen, næstformand

Valggruppe 14 (Maskinmestrenes Forening/Dansk Formands Forening) 
Jan Rose Andresen

 

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Akademikernes A-kasses øverste myndighed og består af formanden og repræsentanter for de faglige organisationer. Medlemmerne vælger repræsentantskabet, og repræsentantskabet vælger bestyrelse og formand.

Repræsentantskabet består af 57 personer valgt fra Akademikernes A-kasses 14 valggrupper:

Valgruppe 1 (JA’s medlemsområde) - 2 personer
Valgruppe 2 (Forbundet Arkitekter og Designeres medlemsområde) - 2 personer
Valggruppe 3 (Den Danske Dyrlægeforenings medlemsområde) - 2 personer
Valggruppe 4 (Pharmadanmarks medlemsområde) - 2 personer
Valggruppe 5 (Djøfs medlemsområde) - 13 personer
Valgruppe 6 (Den danske Landinspektørforenings medlemsområde) - 2 personer
Valggruppe 7 (Lægeforeningens/ Yngre lægers medlemsområde) - 3 personer
Valggruppe 8 (Dansk Musikpædagogisk Forenings / Dansk Organist og Kantor Samfunds medlemsområder) - 2 personer
Valggruppe 9 (Præsteforeningens medlemsområde) - 2 personer
Valggruppe 10 (Dansk Psykolog Forenings medlemsområde) - 2 personer
Valggruppe 11 (Tandlægeforeningens / Ansatte Tandlægers Organisations medlemsområder) - 2 personer
Valggruppe 12 (Bibliotekarforbundets / Dansk Kiropraktor Forenings / Hovedorganisationen af Officerer i Danmark / Foreningen af Skibsinspektører under Søfartsstyrelsen / Kliniske diætisters medlemsområder) - 2 personer
Valggruppe 13 (Ingeniørforeningen, IDA’s medlemsområde) - 18 personer
Valggruppe 14 (Maskinmestrenes Forenings / Dansk Formands Forenings medlemsområder) - 3 personer