Hvem er hvem

Find kontaktoplysninger og informationer om ledelsen, organisationen og medarbejderne.

Organisation

Villy Dyhr, adm. direktør
Mobil 6122 3700
vid@aka.dk 

Organisationsdiagram for Akademikernes A-kasse

Ledelse og medarbejdere

Se ledere og medarbejdere i Akademikernes A-kasse.

Du finder yderligere kontaktoplysninger under "Kontakt" øverst i menuen på hjemmesiden.

Bestyrelsen

Akademikernes A-kasses bestyrelse vælges af repræsentantskabet og består af Akademikernes A-kasses formand, 2 næstformænd og 12 menige medlemmer, i alt 15 medlemmer.
12. november 2020 blev Lasse Grønbech valgt som formand for bestyrelsen. Bestyrelsen har udpeget Sara Gundelach Vergo og Rikke Løvig Simonsen som næstformænd. Formanden modtager 150.000 kr. i honorar om året, næstformændene 75.000 kr.


Bestyrelsen består af:

Formand
Lasse Grønbech

Valggruppe 1 (JA’s medlemsområde)
Poul Michael Øllgaard

Valggruppe 2 (Forbundet Arkitekter og Designeres medlemsområde)
Peter Runge 

Valggruppe 3 (Den Danske Dyrlægeforenings medlemsområde)
Anne Marie Lassen-Nielsen

Valggruppe 4 (Pharmadanmarks medlemsområde)
Vakant

Valggruppe 5 (Djøfs medlemsområde)
Sara Gundelach Vergo, næstformand

Valggruppe 6 (Landinspektørforeningen)
Vibeke Boisen Brandhof

Valggruppe 7 (Lægeforeningens medlemsområde)
Helga Schultz

Valggruppe 8 (Dansk Musikpædagogisk Forenings / Dansk Organist og Kantor Samfunds medlemsområder)
Simon Junker Tang

Valggruppe 9 (Præsteforeningen) 
Christen Staghøj Sinding

Valggruppe 10 (Dansk Psykolog Forenings medlemsområde)
Dea Seidenfaden

Valggruppe 11 (Tandlægeforeningens / Ansatte Tandlægers Organisations medlemsområder)
Lotte Junggreen 

Valggruppe 12 (Forbundet Kultur og Information/ Dansk Kiropraktor Forenings / Hovedorganisationen af Officerer i Danmark / Foreningen af Skibsinspektører under Søfartsstyrelsen medlemsområder)
Tine Segel, næstformand

Valggruppe 13 (Ingeniørforeningen, IDA’s medlemsområde)
Morten Thiessen

Valggruppe 14 (Maskinmestrenes Forening/Dansk Formands Forening) 
Lars Have Hansen

 

Repræsentantskabet

Repræsentantskabet er Akademikernes A-kasses øverste myndighed og består af formanden og repræsentanter for de faglige organisationer. Medlemmerne vælger repræsentantskabet, og repræsentantskabet vælger bestyrelse og formand.

Repræsentantskabet består af 64 personer valgt fra Akademikernes A-kasses 14 valggrupper:

Valggruppe 1
(JA’s medlemsområde) - 3 personer

Valggruppe 2
(Forbundet Arkitekter og Designeres medlemsområde) - 2 personer

Valggruppe 3
(Den Danske Dyrlægeforenings medlemsområde) - 2 personer

Valggruppe 4
(Pharmadanmarks medlemsområde) - 2 personer

Valggruppe 5
(Djøfs medlemsområde) - 15 personer

Valggruppe 6
(Den danske Landinspektørforenings medlemsområde) - 2 personer

Valggruppe 7
(Lægeforeningens/ Yngre lægers medlemsområde) - 4 personer

Valggruppe 8
(Dansk Musikpædagogisk Forenings / Dansk Organist og Kantor Samfunds medlemsområder) - 2 personer

Valggruppe 9
(Præsteforeningens medlemsområde) - 2 personer

Valggruppe 10
(Dansk Psykolog Forenings medlemsområde) - 2 personer

Valggruppe 11
(Tandlægeforeningens / Ansatte Tandlægers Organisations medlemsområder) - 2 personer

Valggruppe 12
(Forbundet Kultur og Information/ Dansk Kiropraktor Forenings / Hovedorganisationen af Officerer i Danmark / Foreningen af Skibsinspektører under Søfartsstyrelsen / Kliniske diætisters medlemsområder) - 2 personer

Valggruppe 13
(Ingeniørforeningen, IDA’s medlemsområde) - 21 personer

Valggruppe 14
(Maskinmestrenes Forenings / Dansk Formands Forenings medlemsområder) - 3 personer